Thánh Lễ Tạ Ơn Của Tân Linh Mục Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch, MF Tại Giáo Xứ Vinh Hương - Gp. Ban Mê Thuột

"Tôi có là gì cũng là nhờ nơi Thiên Chúa" (1Cr 15,10),

Nhà thờ Vinh Hương 9 giờ 00 ngày 20.12.2016, Tân linh mục Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch, MF trở về xứ nhà chủ tế thánh lễ tạ ơn nhân dịp ngài mới được Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường phong chức vào ngày 08.12.2016.

Cùng đồng tế với cha mới trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, có cha Giám tỉnh, Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam Micae Hoàng Đô Đốc, cha quản hạt Đăkmil, cha quản xứ Vinh Hương, quý cha thân hữu và đặc biệt có 4 Tân linh mục cùng khóa với ngài cũng hiện diện để hiệp dâng. Cùng tham dự có khoảng 30 nam nữ tu sĩ, quý ân, thân nhân và khoảng 1000 giáo dân.

 Tân linh mục Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch sinh ngày 01.01.1982, gia nhập dòng TSĐT ngày 15.08.2001, đến ngày 11.07.2006 vào tập viện, ngày 20.08.2008 khấn lần đầu. Từ năm 2007 đến 2014, ngài theo học tại Học viện Đaminh, ngày 19.07.2015, lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn. Ngày 30.01.2016, nhận tác vụ Phó tế tại Tỉnh dòng TSĐT Việt Nam và ngày 08.12.2016, thụ phong linh mục.

Tân linh mục Đaminh Saviô chọn châm ngôn sống trích trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô: "Tôi có là gì cũng là nhờ nơi Thiên Chúa" (1Cr 15,10), nghĩa là cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người ý thức rằng tất cả những gì mình có đều đã được nhận lãnh một cách nhưng không. 
 
Một số hình ảnh trong thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch, MF
  
 
Nguồn: http://gxvinhhuong.net/