Thánh Lễ Tạ Ơn Khai Giảng và Trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ

Vào Lúc 05 giờ 30 Chúa Nhật XXII Thường Niên, Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam long trọng mừng lễ Tạ Ơn Khai giảng năm học mới và trao tác vụ đọc sách, giúp lễ cho 26 quý thầy khối Học viện. Thánh lễ được cử hành do cha Giám Tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF làm chủ tế với sự tham dự của cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF - Bề trên Cộng đoàn Tu viện Lời Chúa, cha quản lý tỉnh dòng, quý cha trong ban đào tạo, quý cha, quý thầy Phó tế, quý thầy, anh em khối tiền tập, anh em dự tu cùng quý ông bà và anh chị em.


Trong bài giảng Thánh Lễ, Cha Giám tỉnh gợi lên tâm tình của việc khai giảng năm học qua cách ngài giải thích ý nghĩa của hạn từ Khai Giảng – một sự mở ra, bắt đầu cho một công tiên trình học tập và giảng dạy. Kế đến ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào luyện nhằm mục đích tìm ra sự thật chính bản thân người được đào tạo để rồi biến đổi, rèn luyện trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Công tác đào tạo không chỉ mang những hình thức đào luyện bên ngoài mà tác động vào cả nội tâm bên trong con người. Cuối cùng, cha Giám tỉnh có một vài tâm tình gởi gắm đến quý thầy sắp lãnh nhận tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ.

Nghi thức trao tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ được cử hành ngay sau bài giảng Thánh Lễ. Sau khi xướng tên của Phó tế, lần lượt 20 anh em học viện thuộc lớp thần II bước ra trước mặt cha Giám tỉnh lãnh nhận tác vụ đọc sách. Tiếp đó, 6 anh em thuộc lớp thần III tiến lên lãnh nhận tác vụ Giúp Lễ.

Thánh Lễ được tiếp tục với Kinh Tin kính và Lời Nguyện chung.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, cha Giám tỉnh giục lên hồi trống đón chào năm học mới với niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Kế đó, thầy đại diện khối học viện cũng khởi lên hồi trống tỏ hiện sự đón nhận và sẵn sàng đáp trả của toàn thể anh em với sự vụ học tập trong năm học mới.

Thánh Lễ kết thúc tốt đẹp qua lời ca hiệp cùng Đức Mẹ tạ ơn Thiên Chúa.

Ban Truyền Thông