Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Giuse Đinh Văn Thắng, MF Tại Giáo Xứ Phú Nhai - Gp. Bùi Chu

Sáng hôm nay ngày 29/12/2016, vào lúc 9giờ tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, đã diễn ra Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Giuse Đinh Văn Thắng, MF. quê hương. Cha là người con thứ 6 trong số 7 người con của Ông bà Cố Giuse Maria Đinh Văn Điển, giáo xóm Bắc, Giáo họ Nhà xứ Phú Nhai.

Hiện Cha Giuse Đinh Văn Thắng là tu sĩ Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam. Ngài đã được Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường đặt tay truyền chức linh mục vào ngày 8/12/2016. Đặc biệt Thánh Lễ Tạ Ơn hôm nay, cùng dâng lễ tạ ơn với ngài có 6 tân linh mục và 2 thầy Phó tế thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, đây là những tân chức cùng được phong chức vào ngày 8/12/2016 vừa qua, bên cạnh đó còn có Cha Giám Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Micae Hoàng Đô Đốc, MF.; Cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Đức Giang giáo phận cùng đông đảo quý Cha quê hương, Quý Cha trong và ngoài giáo phận cùng tham dự.
 
Nguồn: http://www.phunhai.net/
 
Quang cảnh Thánh đường trước giờ cử hành Thánh Lễ
 
 
Trung tâm Mục Vụ Giáo xứ, nơi đớn tiếp và tiệc mừng 
 
 
 
 
Đúng 9giờ đoàn lễ nghi được rước từ TTMV ra Thánh Đường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trước Thánh lễ, Quý Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ đã có những lẵng hoa và tặng phẩm chúc mừng Cha mới quê hương và 6 Cha mới của Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam 
 
 
Ông Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ - Giuse Phạm Công Chính đọc diễn văn chúc mừng

 

Lẵng hoa chúc mừng Cha Giuse Đinh Văn Thắng

 

Quý Cha mới của Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin
Tặng phẩm HĐMV tặng Tân Linh Mục
 
 
Cha Chánh xứ Phú Nhai trao phép lành Tòa Thánh cho Cha mới

 
 
 
 
 
 
 
 
Cha Giám Tỉnh Micae Hoàng Đô Đốc - Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

 

  

 
 
 
Tân Linh Mục cảm ơn cuối Thánh lễ

 
Ông bà Cố của Tân Linh Mục


Tân Linh Mục ban phép lành cuối Thánh Lễ

 
 
 
Quý Cha chụp hình lưu niệm cùng Tân Linh Mục và Ông bà Cố
\Những tiết mục văn nghệ được diễn ra trong bữa tiệc mừng