Thánh Lễ Trao Văn Thứ Sứ Vụ

Thánh Lễ Trao Văn thư Sứ vụ được cử hành vào lúc 5h00 ngày 31 tháng 8 năm 2019 tại cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa. Hiệp thông  do cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF – Giám tỉnh Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam chủ tế. Trong thánh lễ hôm nay, có cha giám đốc Học viện Phê-rô Nguyễn Hùng Hải, quý cha thuộc cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa, quý thầy sáu, quý thầy học viện, anh em tiền tập và dự tu.

Khởi đầu thánh lễ Cha Tôma kêu mời toàn thể cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ của cộng đoàn và cầu nguyện cho tất cả anh em hôm nay lãnh nhận Văn thư Sứ vụ.

Bài Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay rất phù hợp trong bối cảnh trao lãnh nhận sứ vụ của quý cha và quý thầy. Cha Giám Tỉnh khích lệ anh em: “Những công việc mà anh em nhận lãnh hôm nay cũng chính là nén bạc mà Chúa muốn anh em làm lời. Vậy, mến chúc anh em can đảm, hân hoan đón nhận sứ mạng vì lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội. Đối với anh em ở nhà cũng vậy, sứ mạng của anh em phải thi hành là học tập và trau dồi kiến thức. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh em”.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha thư kí Giuse Nguyễn Minh Phúc lên công bố Văn thư bổ nhiệm và bài sai cho quý cha và quý thầy.

Trong niềm vui hân hoan ra đi đó, cha Giám Tỉnh chính thức trao văn thư bổ nhiệm và bài sai cho từng anh em một. Một lần nữa cha Giám Tỉnh mến chúc anh em lên đường được nhiều sự lành bằng an.

 

Thánh lễ kết lúc vào lúc 6h00.

Ban Truyền Thông