Thánh Lễ Tuyên Hứa Nhận Chức Của Tân Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Bà Trà Nhiệm Kỳ 2020 - 2024

Sáng Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 29/11/2020, Thánh lễ lúc 05h00 sáng tại nhà thờ Giáo xứ Bà Trà đã được tổ chức trọng thể hơn mọi Thánh lễ khác, vì hôm nay là Chúa nhật I Mùa Vọng, bắt đầu Năm Phụng Vụ và nhất là trong Thánh lễ sáng nay, Tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bà Trà sẽ tuyên hứa nhận chức, bắt đầu một nhiệm kỳ mới để phục vụ giáo xứ.

Cha chánh xứ Micae chủ tế, cha phó Giuse đồng tế và thầy sáu Đaminh phụ lễ. Chia sẻ trong Thánh lễ, cha chủ tế đã nêu lên mẫu gương của cậu bé Samuel khi xưa, đã thức tỉnh khi nghe tiếng Chúa gọi. Hôm nay, các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bà Trà cũng đã “thức tỉnh” trước lời mời tham gia vào Hội đồng Mục vụ, để cộng tác với cha xứ, trong những sinh hoạt của giáo xứ.

Sau bài giảng, các tân thành viên Hội đồng Mục vụ đã tuyên hứa trước mặt cộng đoàn và nhận ủy nhiệm thư bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường. Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, cha chánh xứ cũng trao bằng tưởng lệ cho các cựu thành viên Hội đồng Mục vụ mãn nhiệm và ông tân trưởng ban Thường vụ Luca Phạm Văn Danh, đã đại diện cám ơn quý cha và cộng đoàn giáo xứ, đã tín nhiệm Hội đồng Mục vụ khóa mới và quyết tâm cộng tác với quý cha và cộng đoàn để xây dựng Giáo xứ Bà Trà thành một cộng đoàn đức tin vững mạnh. Tân Hội đồng Mục vụ quy tụ 39 thành viên, đảm nhận 42 chức vụ trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bà Trà. Cầu chúc cho các tân thành viên luôn hăng say phục vụ giáo xứ. 

Thánh lễ đã kết thúc trong bầu khí hiệp nhất và yêu thương.

Tiếp theo trong Thánh lễ dành cho các em thiếu nhi vào lúc 07h00, cha tuyên úy Giuse Nguyễn Văn Thắng, cũng trao ủy nhiệm thư của giáo xứ cho 9 thành viên trong Ban Điều Hành Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Phanxicô Chiểu Giáo xứ Bà Trà.

 

Mỹ Kiên