Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu 10-03-2019

Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 03 năm 2019, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam hân hoan mừng lễ tạ ơn Hồng Ân Tiên Khấn của ba anh em vừa trải qua giai đoạn Tập Viện. 

Cha Giám tỉnh Tô-ma Đinh Ngọc Lộc, MF đã chủ tế Thánh lễ hôm nay. Hiện diện trong Thánh lễ Tiên Khấn hôm nay có quý Cha bề trên các Cộng đoàn thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, quý cha trong và ngoài giáo phận Phú Cường, quý thầy Phó Tế, quý thầy, quý sơ, cùng gia đình các tân khấn sinh và đông đảo quý khách.

Trong bài giảng, cha Giám Tỉnh Tô-ma hướng cộng đoàn cùng nhìn lại ý nghĩa của ba cuộc cám dỗ của Chúa Giê-su khi đi vào hoang địa.

Cơn cám dỗ về những sự thiếu thốn đói khổ, dẫn con người đến sự tục hóa trong thời đại ngày hôm nay; cơn cám dỗ về tiền tài danh vọng, khiến người ta gạt Chúa ra khỏi trung tâm của đời mình, và cơn cám dỗ của quyền lực khiến người ta không còn tín thác vào Sự Quan Phòng của Thiên Chúa.

Hơn thế nữa, cha còn gợi lại ý nghĩa của việc tuyên khấn Ba Lời khuyên Tin Mừng theo Đặc sủng Dòng Thừa Sai Đức Tin và nhắc nhở các tân khấn sinh rằng việc tuyên khấn là Giao ước với chính Thiên Chúa chứ không đơn thuần chỉ là những lời khuyên thông thường.

Sau Kinh Tin Kính là Nghi thức Tuyên Khấn lần đầu của ba ứng sinh:

1. Thầy Giuse Trần Văn Nghiệp, MF

2. Thầy Phêrô Hoàng Đức Năng, MF

3. Thầy Đaminh Thân Hoàng Phi, MF

Nghi thức được cử hành cách trang trọng và kết thúc cùng với lời Kinh Manificat của toàn thể cộng đoàn phụng vụ.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh Lễ, cha Giám tỉnh Tô-ma có đôi lời tri ân đến quý cha, cùng toàn thể cộng đoàn, cách đặc biệt với sự hy sinh và khích lệ của gia đình trong bước đường ơn gọi của các tân khấn sinh.


Ban Truyền Thông