THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU VÀ TRỌN ĐỜI 14-07-2020

Vào lúc 9g sáng ngày 14 tháng 7 năm 2020, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường, đã chủ sự thánh lễ Tuyên khấn Lần đầu của 9 tập sinh và Tuyên khấn Trọn đời của 8 thầy thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam tại nhà nguyện Cộng đoàn Tu viện Lời Chúa.

Hiện diện trong thánh lễ có Cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, quý Cha trong Tỉnh Dòng, quý Cha nghĩa phụ, quý Cha khách, quý thầy Phó tế, quý nam nữ Tu sĩ, Chủng sinh, và quý thân nhân, ân nhân của các tân khấn sinh.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse đã chia sẻ: Đời sống thánh hiến với các lời khấn nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục là một dấu chỉ sống động cho việc bước theo Đức Giêsu Kitô nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục. Nếu chúng ta không sống lời khấn nghèo khó thì chúng ta sẽ không giống Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không mang lấy tinh thần nghèo khó thì chúng ta không thể bước theo Đức Kitô cách trọn vẹn. Sống lời khấn khó nghèo cùng mang lấy tinh thần nghèo khó, chúng ta sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của vật chất. Việc sống đúng với đời sống nghèo khó sẽ giúp cho mỗi người sống trong đời thánh hiến thăng tiến hơn trong đức khiết tịnh và đời sống vâng phục.

Ngài còn nhắn nhủ: Lời khấn nghèo khó là mẹ và là thành lũy nâng đỡ những người sống trong đời thánh hiến. Điều quan trọng không chỉ là việc anh em đã khấn trọn đời mà còn là sống trọn đời với lời khấn trong đời sống Thánh hiến để bước theo Đức Giêsu Kitô cách trọng vẹn hơn.

Sau bài giảng là Nghi thức tuyên khấn lần đầu của các tập sinh.

Thầy Phó tế Gioan B. Nguyễn Trọng Vạn, MF xướng danh từng tập sinh. Sau khi được Đức Giám Mục thẩm vấn, các khấn sinh tiến lên quỳ trước Cha Giám Tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc và tuyên khấn trước sự chứng kiến của Đức Giám Mục và toàn thể cộng đoàn.

Sau đây là danh sách các ứng sinh Tuyên Khấn Lần Đầu:

1. Thầy Phêrô Hoàng Khanh Đinh Trung Láng, MF

2. Thầy Giuse Nguyễn Quang Định, MF

3. Thầy Giuse Nguyễn Văn Sinh, MF

4. Thầy Matinô Vũ Tiến Đạt, MF

5. Thầy Antôn Trần Nguyễn An Tâm, MF

6. Thầy Phanxicô X. Nguyễn Văn Trông, MF

7. Thầy Giuse Nguyễn Văn An, MF

8. Thầy Phêrô Phan Văn Sỹ, MF

9. Thầy Phêrô Trần Đức Hoàng, MF

Sau khi tuyên khấn, các khấn sinh đón nhận Hiến Pháp của Hội Dòng Thừa Sai Đức Tin từ tay Đức Giám Mục cùng với lời nhắn nhủ thực hành và tuân giữ những chỉ dẫn trong Hiến pháp hầu sống đúng ơn gọi Thừa Sai Đức Tin.

Tiếp đến là nghi thức tuyên khấn trọn đời.

Sau lời xướng danh của Thầy Phó tế Gioan B. Nguyễn Trọng Vạn, MF và được Đức Giám mục thẩm vấn, 8 anh em Thừa Sai Đức Tin đã can đảm tuyên khấn trọn đời các lời khấn: Khiết Tịnh, Nghèo Khó và Vâng Phục theo Hiến pháp của Dòng Thừa Sai Đức Tin để được “tháp nhập và đảm nhận trách nhiệm sống nơi cộng đoàn ơn gọi đặc thù” của từng khấn sinh.

Sau đây là danh sách ứng sinh Tuyên Khấn Trọn Đời:

1. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiền, MF

2. Thầy Giuse Đặng Xuân Quý, MF

3. Thầy Giuse Võ Minh Tuấn, MF

4. Thầy Gioan Nguyễn Văn Trình, MF

5. Thầy Gioan Lê Quỳnh Thư, MF

6. Thầy Phanxicô X. Trần Văn Luật, MF

7. Thầy Luca Nguyễn Thành Trung Tín, MF

8. Thầy Batôlômêô Lê Thanh Phú, MF

Nghi thức Tuyên khấn trọn đời kết thúc với lời nguyện thánh hiến long trọng và cử chỉ trao chúc bình an từ Đức Giám Mục, quý cha và quý thầy khấn trọn dành cho các tân vĩnh khấn nhằm thể hiện tình hiệp nhất giữa các thành viên trong Hội Dòng.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, được sự ủy thác của Cha Giảm tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF Cha Giám đốc Đào tạo Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF đã thay lời anh em bày tỏ lòng biết ơn với Đức cha Giuse, cha Giám tỉnh Tôma, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ, chủng sinh cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện trong thánh lễ. Ngoài ra, Cha cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thân nhân, ân nhân, quý giáo sư và bạn bè của các tân khấn sinh trong việc giúp đỡ và làm thăng tiến ơn gọi của các khấn sinh.

Ước mong niềm vui linh thiêng ấy luôn kéo dài và là dấu ấn nâng đỡ và nhắc nhở đời dâng hiến của các khấn sinh. Vì đích điểm của ngày hôm nay là khởi điểm cho ngày mai và mãi mãi trong suốt cuộc đời dâng hiến.

Ban Truyền Thông