THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI VÀ KHẤN LẠI MỘT NĂM TẠI TỈNH DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN PHILIPPIN

“Không Giám Mục, không đoàn rước, không gia đình, bạn bè, không khách mời, không tiệc mừng, ... nhưng điều đó sẽ trở nên dấu ấn, một kỉ niệm không quên, có một không hai trong cuộc đời quý thầy. Việc quý thầy sẽ tuyên khấn trong hoàn cảnh đặc biệt này, một cách nào đó giúp quý thầy cảm nghiệm một cách sâu xa hơn ơn gọi và sứ vụ của mình. Chúng ta được mời gọi bỏ mọi sự để bước theo Chúa Kitô một cách triệt để.”

Đó là lời mở đầu của cha Giám tỉnh Ricardo Basquinez, M.F, Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Philippin, trong thánh lễ tuyên khấn lại một năm và trọn đời của quý thầy Dòng Thừa Sai Đức Tin thuộc Tỉnh dòng Philippin và Tỉnh dòng Việt Nam, tại nhà nguyện nhà thần học của Tỉnh dòng Philippin, vào lúc 10h00, ngày 20 tháng 5 năm 2020.

Đối với 4 thầy thuộc Tỉnh dòng Việt Nam, việc tuyên khấn lại và tuyên khấn trọn đời đã được lên chương trình bởi Tỉnh dòng Việt Nam khi quý thầy trở về Việt Nam trong dịp hè sau khi kết thúc năm học. Tuy nhiên, vì lý do đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, quý thầy không thể trở về Việt Nam. Sau khi tham khảo ý kiến của cha Tổng Quyền Jesus Dajac, M.F cùng với sự đồng thuận của hai Tỉnh dòng, cha Ricardo B. Basquinez, M.F, Giám tỉnh Tỉnh dòng Philippin được ủy quyền để tiếp nhận lời tuyên khấn quý thầy thuộc Tỉnh dòng Việt Nam.

Hiện diện trong Thánh lễ tuyên khấn chỉ vỏn vẹn 12 người, gồm cha Ricardo Basquinez, M.F, người sẽ nhận lời tuyên khấn của các khấn sinh và 2 cha phụ trách nhà thần học, cha Federico Asesor, M.F và cha Jemilhelm Nunez, M.F cùng quý thầy.

Sau bài Tin Mừng, cha Federico Asesor, M.F, đã xướng danh 3 thầy tuyên khấn trọn đời, sau đó là bài giảng của cha chủ tế.

Trong bài giảng, cha Giám tỉnh Ricardo đã chia sẻ về ý nghĩa của ơn gọi thánh hiến. Ngài nhấn mạnh về mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, đặc biệt đối với người sống đời thánh hiến được diễn tả qua việc cầu nguyện. Ngài nói: “Ơn gọi của người sống đời thánh hiến chúng ta là gì, nếu không phải là để cầu nguyện và để phục vụ. Chúng ta không được mời gọi để trở nên đấng cứu độ, vì chỉ duy nhất một Đấng Cứu Độ là đủ, đó là Đức Kitô. Những anh em lặp lại lời khấn hôm nay và ba anh em tuyên khấn trọn đời, anh em là những tu sĩ, là những người đang hướng đến thiên chức linh mục. Mặc dù chúng ta cũng chỉ là những con người mỏng dòn yếu đuối, nhưng bởi ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sống ơn gọi đặc biệt này để trở nên cầu nối cho Thiên Chúa và con người. Chúng ta là những chiếc thang. Vậy anh em hãy trở nên những chiếc thang với những nấc thang vững chắc để nối trời với đất. Anh em không thể là chiếc thang vững chắc nếu anh em không có đời sống cầu nguyện hay đời sống cầu nguyện của anh em khô khan, nguội lạnh.”

Ngài nói thêm rằng: “Nhân loại đang chìm trong sự đau khổ của đại dịch Covid-19. Sự đau khổ dường như khơi dậy việc tìm kiếm Thiên Chúa, câu hỏi “Thiên Chúa, Ngài đang ở đâu trong cơn hoạn nạn này?” trở thành lời kêu cầu trong từng phút giây, ngay cả chúng ta, thỉnh thoảng trong đầu cũng đang tự hỏi như thế. Thật vậy, đang bị cách ly, bị phong tỏa. điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là cầu nguyện, cầu nguyện là khi cụ và là mục đích của đời thánh hiến.”

Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn lại của năm thầy thần hai và ba. Trong tay cha Giám tỉnh, quý thầy lặp lại lời tuyên khấn: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục.

 

Tiếp đến là nghi thức tuyên khấn trọn đời của một thầy thuộc Tỉnh dòng Philipin và hai thầy thuộc Tỉnh dòng Việt Nam:

Thầy Reyar Diarez, MF (Philippin)

Thầy Giuse Nguyễn Thành Trung, MF (Việt Nam)

Thầy Giuse Nguyên Văn Lượng, MF (Việt Nam)

Ba thầy đã can đảm tuyên khấn trọn đời các lời khấn: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục theo hiến pháp của Dòng Thừa Sai Đức Tin, để được “tháp nhập và đảm nhận trách nhiệm sống nơi cộng đoàn ơn gọi đặc thù” của từng khấn sinh.

Nghi thức tuyên khấn trọn đời kết thúc với lời nguyện thánh hiến trọng thể và cử chỉ trao chúc bình an từ cha Giám tỉnh, hai cha phụ trách, và quý thầy dành cho nhau, nhằm thể hiện tình hiệp nhất giữa các thành viên trong Hội Dòng.

 

Sau đó, thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc Thánh lễ, ca khúc “Mẹ Maria, Chứng  Nhân Đức Tin”  trong tiếng Tagalog, được ca vang.

Thật vậy, quyết định tuyên khấn trọn đời tại Tỉnh dòng Philippin trong hoàn cảnh  không người thân, gia đình, bạn bè, một cách nào đó sẽ không có được niềm vui bên ngoài trọn vẹn. Thế nhưng, ý thức được sứ vụ và những gì đang diễn ra, quý thầy đã đặt trọn cuộc đời mình trọng sự quan phòng của Thiên Chúa. Dù lời tuyên khấn là một hồng phúc, nhưng con người thì luôn yếu đuối và bất toàn. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quý thầy, cho Hội dòng để ơn gọi thánh hiến được trổ sinh bông hạt. Nguyện xin Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria Chứng Nhân Đức Tin luôn che chở cho quý thầy, cho Hội dòng và cho tất cả mọi người.

JB Trần Văn Truyền, M.F,  từ Tỉnh dòng Philippin