Thánh lễ tuyên thánh cho Jacinta và Francisco Marto – Bài giảng của Đức Thánh Cha