Thế Giới Nhìn Từ Vatican 23-01/03/2017: Ngày đầu mùa Chay tại Vatican