Thiên Chúa Mới Là Cùng Đích

SỰ sống dương thế chóng qua

SỐNG trong nhung lụa cũng là phù vân

NÀY ai vương vấn bụi trần

CHỈ lo tìm kiếm bao phần thế gian

THAY cho nước Chúa bình an

ĐỔI xoay, biến chuyển, sẽ tan ngày nào

MÀ không lo lắng, ước ao

KHÔNG tìm phần rỗi trời cao đang chờ

MẤT đi nước Chúa hằng mơ

ĐI luôn thân xác, không ngờ không hay

THIÊN Đàng cao quý lắm thay

CHÚA ban cho kẻ đêm ngày khát khao

MỚI là nơi đẹp dường bao

LÀ nơi vinh hiển ôi sao tuyệt vời

CÙNG thiên thần hát không ngơi

ĐÍCH là Thiên Chúa đời đời cao quang

KHK