Thời sự tuần qua 03/03/2017: Tình cảnh bi đát của các tín hữu Kitô Ai Cập