Thời sự tuần qua 05/05/2017: Vị Giáo Hoàng anh hùng và một chuyến đi thật đúng lúc