THÔNG BÁO THÁNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ 2018 TẠI MỸ

DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN HÂN HOAN KÍNH BÁO

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế của thầy GIUSE MARIA ĐẶNG HỮU TÔN, MF,

sẽ được Đức Tổng Giám Mục Gregory M. Aymond, Tổng giáo Phận New Orleans,

cử hành vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 19-05-2018,

tại nhà thờ chính tòa Saint Louis, 711 Chartres Street, New Orleans, LA 70116.

 

Xin quý vị cùng hiệp thông với Nhà dòng, cách riêng với thầy Giuse Maria, bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và dành cho thầy những lời cầu nguyện như nguồn động viên và sự khích lệ cho thầy với tác vụ Phó tế trong ơn gọi thánh hiến. 

 

 

 

 

Ban Truyền Thông