THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TẠ ƠN HỒNG ÂN TIÊN KHẤN & VĨNH KHẤN 14-07-2018

DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN

TỈNH DÒNG VIỆT NAM

HÂN HOAN KÍNH BÁO

Thánh lễ Tạ ơn Hồng Ân Tiên Khấn và Vĩnh Khấn

sẽ diễn ra vào lúc 9h00, ngày 14-07-2018, tại Gx Bà Trà, Gp. Phú Cường

do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Gp. Phú Cường chủ sự.

 

Xin quý vị cùng hiệp thông với Nhà dòng, cách riêng với quý thầy lãnh nhận hồng ân Tiên khấn và Vĩnh khấn, bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và dành cho quý thầy những lời cầu nguyện như nguồn động viên và sự khích lệ cho quý thầy trong việc tuyên khấn Ba Lời Khuyên Tin Mừng: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục. 

 

 

Ban Truyền Thông MF