THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC & PHÓ TẾ 17-07-2018

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Tước hiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Nữ Vương các nhân chứng đức tin, 

TỈNH DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM

 trân trọng kính báo:

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC & PHÓ TẾ

sẽ diễn ra vào lúc 9h00, thứ Ba, ngày 17-07-2018, tại Tu viện Lời Chúa, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Gp. Phú Cường chủ sự.

 

Xin quý vị cùng hiệp thông với Nhà dòng, cách riêng với quý tiến chức, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý tiến chức với niềm vui lãnh nhận tác vụ Linh mục và Phó tế trong ơn gọi thánh hiến. 

  

Ban Truyền Thông MF