THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ 17-07-2019

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Tước hiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Nữ Vương các nhân chứng đức tin 

TỈNH DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM

hân hoan kính báo:

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC & PHÓ TẾ

sẽ diễn ra vào lúc 09h00, thứ Tư, ngày 17-07-2019 

tại Tu viện Lời Chúa 

do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Giám mục Gp. Phú Cường, chủ sự

 

Xin quý vị cùng hiệp thông với Tỉnh dòng, cách riêng với quý tiến chức, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý tiến chức với niềm vui lãnh nhận tác vụ Linh mục và Phó tế trong ơn gọi thánh hiến để quý tiến chức luôn sẵn sàng: "Sequela Christi" - Bước theo Đức Kitô, Đấng là kiểu mẫu mà mọi nhân đức đều đạt đến vẹn toàn(x. ĐS 27) 

 

 

 

 

Ban Truyền Thông