THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI DÒNG TSĐT ĐỢT 1 - 2019 (27-30/04)

 

 

Xin tải phiếu đăng ký tuyển sinh tại đây

 

Một số hình ảnh tuyển sinh :

 

Ban Truyền Thông MF