Thông Báo

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC & PHÓ TẾ 17-07-2018

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC & PHÓ TẾ 17-07-2018

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam trân trọng kính báo: Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế sẽ diễn ra vào lúc 9h00, thứ Ba, ngày 17-07-2018, tại Tu viện Lời Chúa, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Gp. Phú Cường chủ sự.