Thư Luân Lưu Của Bề Trên Tổng Quyền

THƯ LUÂN LƯU - TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT KITÔ HỮU 18-25/01/2016

Anh em Thừa Sai Đức Tin quý mến,

Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất Kitô hữu giờ đây đã gần kề và niềm khao khát thi hành tinh thần và sứ mạng dòng thôi thúc chúng ta thực hiện nơi thừa tác vụ mục vụ các hoạt động tông đồ thiết yếu của chúng ta, một hoạt động hướng đến những anh chị em đã li khai. Mỗi người trong chúng ta phải trở thành những chứng nhân sống động về sự cam kết của mình, không chỉ trong tuần lễ cầu nguyện đặc biệt này, mà còn phải xuyên suốt năm mục vụ, không chỉ là những khán giả thụ động mà phải là những người tham dự tích cực. Đó cũng chính là điều khả tín của những người Thừa Sai Đức Tin. Các sinh hoạt tại Giáo hội địa phương thì rất nhiều. Chúng ta hãy cố gắng đích thân thực thi và cổ vũ những hoạt động này nơi những người được uỷ thác cho chúng ta: trong các cơ sở đào tạo, giáo xứ và những hoạt động khác.

Chủ đề năm nay là: Được gọi để loan truyền những kỳ công của Chúa (x. 1 Pr 2:9)

Lời mời gọi trở thành “Dân Chúa”

Thánh tông đồ Phêrô diễn giải cho các tín hữu Kitô rằng trong nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa trước đây để tiếp xúc với Tin mừng, họ chưa phải là một dân. Nhưng qua việc lắng nghe lời mời gọi trở thành “Dân tộc Chúa đã chọn cho riêng Người”, họ lãnh nhận quyền năng từ ơn cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, và họ trở thành “Dân Chúa”. Thực tại này được diễn tả trong phép rửa chung cho mọi Kitô hữu, trong đó ta được tái sinh trong nước và thần khí (x. Ga 3,5). Trong phép rửa, chúng ta chết cho tội lỗi để phục sinh với Đức Kitô, hướng đến một đời sống mới tràn đầy ân sủng của Chúa. Việc lưu lại trong căn tính mới mẻ trong Đức Kitô này là một thách đố mỗi ngày và mọi ngày.

Lắng nghe “những công trình kỳ diệu” của Chúa

Phép rửa mở ra cho chúng ta một hành trình đức tin đầy mới mẻ và thú vị, vốn liên kết mỗi người Kitô mới với dân Chúa. Kinh Thánh, mà nhờ đó các tín hữu Kitô của các truyền thống cầu nguyện, nghiên cứu và suy tư, là nền tảng của thực tại hiệp nhất mặc dù không trọn vẹn.

Dựa trên đó, những Kitô hữu sơ khai cầu nguyện, học hỏi, và suy niệm. Trong những bản văn Kinh Thánh có chung với nhau, chúng ta biết đến những hành động cứu chuộc của Chúa trong lịch sử cứu độ, như sự giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập, và công trình rất kỳ diệu của Chúa: Sự phục sinh của Đức Giêsu từ cõi chết trao cho tất cả chúng ta quyền tiếp cận một đời sống mới. Bên cạnh đó, việc đọc Kinh Thánh trong lời cầu nguyện cũng dẫn dắt các tín hữu Kitô đến sự nhận thức những công trình kỳ diệu của Chúa trong đời sống của họ.

Nếu Chúa đã muốn dòng chúng ta có những hoạt động tông đồ về hiệp nhất trong Giáo hội, đó không phải là đặc quyền, nhưng là sự dấn thân mạnh mẽ hơn, rằng chúng ta phải đặt mình vào công việc của Chúa để đem tình yêu của Người đến cho anh chị em mình.

Hiệp nhất trong cầu nguyện, tôi cầu chúc anh em có được sự dấn thân sinh nhiều hoa trái.

 

Lm. Aldo Sperolini, MF.

Bề trên Tổng quyền