Lời Chúa: Mt 7, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho.

Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.

 

Suy niệm: Khiêm Nhường Nhìn Lại Việc Cầu Nguyện Của Bản Thân

Ngang qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra lời mời gọi của Chúa Giê-su dành cho mỗi người là tin tưởng cầu nguyện cùng Chúa Cha. Chúa nói : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” (Mt 7, 7). Tuy nhiên trong cuộc sống, không phải hễ ai xin cái gì cũng được, ai gõ cũng mở cho. Điều này càng làm cho con người hoài nghi về Lời của Chúa Giê-su hôm nay. Nếu hiểu như thế, thì Lời Chúa hôm nay chẳng còn là tin để cho con người mừng nữa, mà đúng hơn là  “tin buồn”. 

Thế nhưng, chúng ta đừng vội kết luận kẻo phải thiệt cho Chúa và cả chúng ta nữa. Đúng hơn, nhìn vào thực tế trước Lời của Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi một thái độ khiêm nhường để nhìn lại bản thân mình về điều mà chúng ta thường xin, cách thế mà chúng ta biểu lộ lời nguyện xin, kể cả thời điểm cầu xin hay sự nhảy cảm của chúng ta để nhận ra ơn ban mà chúng ta cầu xin. Cho nên, sẽ không công bằng nếu chúng ta chỉ nhìn vào những biểu hiện bên ngoài để kết luận về sự trung tín của Thiên Chúa. Có bao giờ chúng ta phân định xem điều chúng ta xin liệu có tốt cho mình, cho tha nhân, và tương hợp với ý Chúa không ? Có bao giờ chúng ta xem lại sự chân thành trong lời cầu nguyện và ý hướng cầu nguyện của chúng ta không ? Có bao giờ chúng ta nhảy cảm để nhận ra những ơn ban đến với chúng ta một cách gián tiếp không? Có bao giờ chúng ta nhận ra ơn ban dù chúng như là sự hiển nhiên trong đời sống không ?

Thực ra, dầu cho ý hướng và lời cầu xin của chúng ta xem ra thì tốt lành, nhưng đôi khi chúng ta tự hỏi tại sao một điều tốt đẹp như thế mà Chúa lại không nhậm lời. Thiết nghĩ, chúng ta có thể mở ra một vài lối nẻo tích cực để nhận ra ơn của Chúa một cách nhảy cảm hơn. Chúa đã ban ơn cho chúng ta rồi, nhưng đôi khi vì Người muốn chúng ta bất ngờ nên Người không ban ơn đó theo sự sắp đặt của chúng ta. Nếu chúng ta không nhận ra, thì cần thiết một sự luyện tập và siêng năng tương quan với Chúa hơn, ngõ hầu chúng ta có thể cảm nghiệm sâu sắc hơn về ơn Chúa.

Đôi khi, có những điều mà chúng ta cầu xin sẽ không được đáp lời như chúng ta dự tính, bởi có thể Chúa muốn chúng ta thêm một chút kiên trì trong cầu nguyện. Như vận động viên được thao luyện hằng ngày, thì chúng ta cũng cần được linh thao mỗi ngày. Có như thế, đời sống tâm linh của chúng ta mới được trở nên vững vàng trước mọi khó khăn của cuộc sống.

Tóm lại, Lời Chúa Giê-su trấn an chúng ta hôm nay không phải khiến chúng ta hoài nghi về sự tín trung của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn cho chúng ta cơ hội khiêm nhường để tra vấn đời sống cầu nguyện của chúng ta trong mối tương quan với Người. Nguyện xin lòng thương xót của Thiên Chúa trợ giúp chúng ta trên hành trình tâm linh và đời sống thường ngày. Amen

Giu-se Phạm Văn Thế, MF

 

Suy niệm: “Hãy xin thì sẽ được”

Trong cuộc sống thường ngày, biết bao người đã tin vào Lời của Đức Giêsu và đã cầu xin. Với một niềm tin mạnh mẽ cùng lời nguyện xin đẹp lòng Chúa, nhiều người đã được Chúa nhận lời, nghĩa là đã được như lòng mình ao ước. Nhiều người khác tuy không được ban điều mình xin, nhưng xét về một khía cạnh nào đó lại được ơn vui vẻ chấp nhận tình trạng của mình, ơn nhận ra ý nghĩa của việc mình cầu xin, ơn có sức chịu đựng điều không thể chịu đựng nổi…

Như vậy có thể nói họ đã nhận được nhiều hơn ai hết. Tuy nhiên, một số người vẫn cảm thấy đau khổ vì những điều họ xin không được nhận lời. Họ xin những điều tưởng chừng như rất bình thường như: Xin cho mạnh khỏe, bình an, xin cho thi đậu, xin cho gia đình hạnh phúc ấm êm,… Và còn biết bao nhiêu lời cầu xin của những người đang trong cảnh áp bức, bóc lột dâng lên Chúa mỗi ngày. Có Chúa không? Chúa ở đâu? Sao Chúa lặng thinh và khoanh tay? Chúa có lòng thương xót không? Chúa có toàn năng không?... Đó là những câu hỏi đang thử thách Đức Tin của họ và đâu là ý nghĩa của Lời dạy “hãy xin thì sẽ được”. Xin thưa Thiên Chúa của chúng là Đấng toàn năng và giàu lòng thương xót. Ngài luôn lắng nghe và đáp lại những lời cầu xin của chúng ta theo cách của Ngài chứ không theo cách của chúng ta. Bởi thế, Thiên Chúa muốn chúng ta phải biết luôn lắng nghe và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, để Lời của Chúa thấm nhập vào con người chúng ta, vào nếp sống của chúng ta và vào những lời cầu xin của chúng ta. Có như thế, chúng ta mới nhận ra ý nghĩa những lời cầu xin của chúng ta có hợp với ý của Chúa hay không? Bởi có khi chúng ta đang xin hòn đá hay con rắn mà cứ nghĩ rằng mình đang xin cái bánh hay con cá. Chỉ có Thiên Chúa là Cha nhân từ mới biết được điều gì là tốt cho con cái của mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết phó thác vào tình thương của Chúa, biết kiên trì trong lời cầu nguyện, biết để ý đến nhu cầu của những người xung quanh. Lạy Chúa, để lời cầu nguyện của con được đẹp lòng Chúa, xin Chúa giúp con không chỉ biết cầu nguyện cho riêng mình mà còn biết cầu nguyện cho những nhu cầu của Giáo hội, cho sự bất công trong xã hội và cho những anh chị em xung quanh con. Amen.

 

 

SUY NIỆM 1: Khuôn vàng thước ngọc

Trong Do thái giáo có hai trường phái đạo đức: phái của Shammai khắc khổ và phái của Hilel rộng rãi. Một ngày kia, có một người đến xin học tập với Shammai, anh ta thưa: “thưa thày tôi muốn làm môn đệ thầy nhưng trước hết, xin thày cho tôi còn có thể đứng trên một chân để nghe thày giảng”. Shammai đã đuổi anh ta đi với một cuốn sách dầy về luật mà ông đang cầm trên tay. Anh ta ra đi và đến gặp Hilel và cũng nói với ông lời ấy, Hilel bảo anh: “Những gì anh không thích thì đừng làm cho người khác, đó là tóm tắt về luật”. Anh ta nhận thấy đây là bài học quí giá và anh trở về.

Khổng Tử cũng trả lời cho một đệ tử: “Ký sở bất dục, vật thi ư nhân”, nghĩa là điều gì con không muốn thì đừng làm cho người ta.

Aristote đã dạy: “Đừng làm lại những điều người khác làm cho ngươi nổi giận”, Hoặc một triết gia La Mã đã bảo: “Đừng áp đặt trên người khác những điều bạn không thích”.

Trái với những tư tưởng có tính cách tiêu cực trên, Chúa Giêsu đã đưa ra khuôn vàng thước ngọc có tính cách tích cực: “Điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì chính các ngươi hãy làm cho họ trước”. Đó là cốt lõi của Kitô giáo, là nét đặc biệt của Kitô giáo. Đừng là điều ác mà thôi thì xã hội chưa tốt đẹp. Chỉ khi nào mọi người bắt tay làm điều thiện, làm điều mình muốn người khác làm cho ta, lúc đó xã hội mới hy vọng tốt đẹp được.

Ước gì chúng ta hiểu thấu và thực hành bài học xử thế Chúa dạy hôm nay, đồng thời biết bắc nhịp cầu thông cảm với người khác, biết yêu thương và làm điều tốt cho mọi người.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

SUY NIỆM 2: Cầu nguyện chẳng được gì.

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.

Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-sê và lới các ngôn sứ là thế đó. (Mt. 7, 7-12)

Tin mừng khuyến khích chúng ta hướng về Chúa luôn để cầu nguyện. Đức Ki-tô đã bảo đảm rằng những lời cầu nguyện của chúng ta không vô ích vì Thiên Chúa là Cha tốt lành hơn mọi người cha trần gian, Ngài trả lời cho những điều chúng ta xin. Nếu chúng ta kiên tâm, vững chí, bền lòng cầu nguyện, chúng ta sẽ được đoái thương. Chính Đức Ki-tô đã quả quyết thế.

Tuy nhiên, chúng ta biết không phải mọi thứ luôn luôn được như vậy. Biết bao lần chúng ta xin mà chẳng thấy cho, tìm mà không thấy, gõ cửa mà chẳng mở! Chúng ta biết rõ rất nhiều người với đức tin chân thành mạnh mẽ – và có lẽ đó là trường hợp của chúng ta – trong suốt nhiều năm cầu khẩn Chúa … và chẳng được đoái thương. Họ cầu nguyện cho người thân yêu được khỏi bệnh. Họ cầu nguyện cho người yêu trở về đường ngay nẻo chính … và chẳng thấy gì. Có phải họ cầu nguyện vô ích chăng? Có phải Đức Ki-tô đã nói quá khi Người quả quyết: “Hễ ai xin thì nhận được”. Có phải thời đó Người đã hứa mà thời nay Người không thể giữ lời hứa chăng?

Chúng ta biết rõ đây không phải là trường hợp biệt lập, nếu chúng ta khảo sát cẩn thận những lời của Đức Giê-su trong toàn bộ nội dung để soi sáng cho nhau. Lúc đó, người ta có thể tóm tắt những lời dạy của Đức Giê-su vào ba điểm sau:

Trước hết, Đức Giê-su nói với chúng ta rằng mỗi khi chúng ta hướng về Cha Người, Chúa Cha lắng nghe chúng ta và đáp lời chúng ta, Ngài không làm ngơ trước lời cầu nguyện của chúng ta. Bản văn thánh Mát-thêu đã nổi bật lên hàng đầu điều chúng ta kêu cầu.

Thứ đến Đức Giê-su cũng xác nhận Thiên Chúa không luôn luôn phải đáp lời và không cần phải ban cho những gì chúng ta cầu khẩn. Ngài đáp lời bằng ban cho những điều tốt hơn những gì chúng ta khẩn cầu. Ngài luôn luôn biết điều gì tốt hơn cho chúng ta.

Sau cùng, Đức Giê-su nhấn mạnh cho chúng ta rằng chỉ có một lời cầu nguyện luôn luôn được đoái thương là lời: “Lạy Cha, xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Quên lời cầu nguyện cuối cùng này thì lời cầu nguyện của chúng ta chỉ là không tưởng, và người ta cầu nguyện chẳng được gì.

J.Y.G

 

SUY NIỆM 3: CẦU NGUYỆN VỚI CẢ TÂM HỒN (Mt 7, 7-12)

Có nhiều người phàn nàn và trách móc Chúa rằng: đã biết bao nhiêu lần con cầu nguyện mà Chúa đã không nhận lời! Có nhiều lời cầu nguyện đã kéo dài thời gian đến độ mỏi gối chân chùn cũng chẳng thấy Thiên Chúa đáp ứng! Vậy đâu là ý nghĩa của lời hứa: “Xin sẽ được, tìm sẽ gặp, gõ sẽ mở?”

Trước tiên, chúng ta cần xác định ngay rằng: Thiên Chúa tốt lành và luôn tìm mọi cách để ban cho con cái của mình những điều tốt đẹp hơn cả điều chúng xin.

Thứ hai, chúng ta phải thành thật mà nhận thấy rằng: có nhiều điều chúng ta xin tưởng chừng như là tốt, nhưng thực ra chỉ tốt đối với thiển ý của ta, còn thực ra thì lại là điều tai hại cho người khác hay là nguy hiểm và mất phần rỗi cho linh hồn.

Thứ ba, nhiều khi Chúa để một thời gian dài nhằm dạy cho chúng ta bài học kiên trì, trung thành, tín thác vào Thiên Chúa cách tuyệt đối.

Cuối cùng, mọi lời cầu nguyện của chúng ta phải được kết thúc bằng tâm tình: “Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Và “xin được theo ý Chúa, đừng theo ý con”.

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều khi chúng ta phỏng chiếu lời cầu nguyện của mình theo kiểu: “Ăn sổi ở thì”, tức là cái gì cũng muốn cho nhanh, cho mau và phải theo ý mình, trong khi đó lời cầu nguyện là biểu hiện của đời sống tâm linh, là niền tin, là tâm tình tín thác.

Hơn nữa, nhiều người ngay khi cầu nguyện cũng toát lên sự cạnh tranh, đấu đá và muốn Chúa đứng về phía mình để làm hại người khác! Hay nhiều khi cầu nguyện mà trong lòng thì kiêu ngạo, hành động thì huênh hoang, hoặc cầu nguyện với một thái độ nhàm chán như con vẹt, như chiếc máy!

Thử hỏi, cầu nguyện như thế, chúng ta có nâng tâm hồn lên với Chúa được không? Hay thực ra chỉ là qua lần chiếu lệ, còn lòng trí thì vẫn trơ trọi như gỗ đá!

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con cầu nguyện và xin ban cho chúng con có được tâm tình khiêm tốn, tín thác, trung thành. Xin cho mọi lời cầu nguyện của chúng con được làm vinh danh Chúa và ích lợi cho phần rỗi của chúng con. Amen.

Ngọc Biển SSP