Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly

Lời Chúa: Ga 13, 1-15

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại: "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu".

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con".

 

Suy Niệm: PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG

 

Yêu thương là một sự phục vụ cụ thể mà chúng ta thực hiện cho nhau. Tình yêu không phải ở trong lời nói mà trong việc làm và sự phục vụ, một sự phục vụ khiêm nhường, được thực thi trong sự âm thầm và kín đáo.

Bài Tin mừng hôm nay, ghi lại lời dạy của Chúa Giêsu về sự phục vụ. Chúa nói rằng: “…anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13, 14b). Ngài muốn mỗi người chúng ta phải chấp nhận cúi xuống để phục vụ một cách vô điều kiện, phục vụ không phải là một việc ban ơn phân phát mà là một bổn phận đòi buộc. Hãy cúi xuống để có thể lắng nghe và thông cảm với những đau khổ và nhọc nhằn của anh em mình, bao lâu chúng ta không dám cúi xuống, không dám rửa chân cho anh em, thì chúng ta không thể nghe, không thể nhìn thấy những đau khổ bất hạnh của anh chị em mình. Hãy cúi xuống để phục vụ, trước hết là người cha người mẹ già trong gia đình, là những người sinh thành dưỡng dục mình bằng sự yêu thương kính trọng. Hãy quan tâm đến nhau nhiều hơn, quan tâm đến những người sống bên cạnh chúng ta. Hãy để cho trái tim mình nhạy bén và nhắc bảo cho chúng ta biết phải làm gì cho nhau.

Lạy Chúa, xin cho con biết học bài học của Chúa trong ngày hôm nay là “phục vụ trong yêu thương”. Và cũng xin cho con, trước khi dám ‘cùng chết với Chúa’, biết khiêm tốn chấp nhận tất cả mọi sự trong cuộc sống để đón mừng Chúa Phục sinh. Amen.

Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng