THƯ NGỎ CỦA CHA GIÁM TỈNH GỬI GIA ĐÌNH THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM

GIA ĐÌNH THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM

331/14/9, Khu phố 4, Phường Phú Thọ

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

(0650) 3822586 – E-mail : giadinhmfvn@gmail.com

_____________________________________________

“Ân sủng và vui mừng trong Đức Tin”

THƯ NGỎ CỦA CHA GIÁM TỈNH

GỬI GIA ĐÌNH THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM

—

    Kính thưa quý vị Ân Nhân,

   Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam xin gửi đến quý vị Ân Nhân lời chào thân ái và trân trọng. Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Ba Ngôi tuôn đổ dồi dào trên quý vị và gia đình.

   Kính thưa quý vị Ân Nhân, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam được mời gọi sống Đức Tin cách sung mãn và sâu xa qua việc khấn giữ Ba Lời Khuyên Tin Mừng, liên kết bản thân với Giáo Hội và với sứ mạng của Đức Ki-tô. Các thành viên trong Tỉnh Dòng luôn ý thức sứ mạng của mình qua việc : cầu nguyện và trợ giúp các linh mục, tu sĩ trong công tác mục vụ và đời sống tâm linh; quảng đại dấn thân trong sứ mạng Đến Với Muôn Dân, đồng thời tái phúc âm hóa cho những người lạc xa Đức Tin, đặc biệt đối với những người nghèo và những người bị bỏ rơi ; dấn thân cho các hoạt động hòa giải và giúp cho giới trẻ khám phá cũng như phát triển ơn gọi của họ ; sẵn sàng đáp ứng những đề nghị của các Đức Giám Mục cho nhu cầu của Giáo Hội địa phương ; đồng thời tham gia các hoạt động đại kết và đối thoại liên tôn.

   Với sứ mạng đó, chúng con tha thiết kính mời quý vị gia nhập Gia Đình Thừa Sai Đức Tin để hiệp thông với Tỉnh Dòng trong lời cầu nguyện và hưởng các ơn phúc thiêng liêng của Tỉnh Dòng lúc còn sống, cũng như khi đã qua đời. Đồng thời, quý vị cũng sẽ hỗ trợ chúng con trong việc đào tạo ơn gọi của Tỉnh Dòng để thực hiện công việc tông đồ theo đặc sủng của Dòng Thừa Sai Đức Tin. Khi gia nhập Gia Đình Thừa Sai Đức Tin, quý vị trở thành Ân Nhân của Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.

   Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Phaolô tông đồ trở lại, ban cho quý vị muôn ân phúc dồi dào. Kính chúc quý vị và gia quyến luôn bình an và thăng tiến trong cuộc sống.

   Thân ái trong Chúa Kitô.

Tu viện Lời Chúa, ngày 25 tháng 04 năm 2015

 

 

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc MF.

Giám Tỉnh