Thứ Tư Tuần II Mùa Chay Năm A

Lời Chúa: (Gr 18,18-20; Mt 20,17-28)

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 

Suy Niệm: BÀI HỌC PHỤC VỤ

 

Trong xã hội hôm nay, có những người thường tham sống, sợ chết; tham quyền lực, địa vị; tham của cải vật chất; muốn được sống an nhàn trong sự phục vụ của tha nhân. Họ đi tìm hạnh phúc chóng qua ở đời này mà quên đi tìm hạnh phúc đích thật ở nơi Đức Giêsu.

Bài Tin Mừng hôm nay như đi ngược chiều dòng lịch sử ấy, Nói đúng hơn, Thánh Matthêu trình thuật về một vương quốc khác hẳn thế giới này: Vương quốc mà Đức Vua phải chịu tử hình cho dân; Vương quốc mà mọi thần dân phải đi trên con đường đau khổ, vác thập giá cuộc đời thì mới đến ngai tòa vinh hiển. Một vương quốc lấy lấy tình yêu làm luật, lấy sự phục vụ chăm sóc người khác làm phương châm sống. Chúa Giêsu đã sống chết cho vương quốc ấy và đang mời gọi chúng ta tiếp bước theo Ngài.

Chúa Giêsu còn mời gọi các tông đồ noi gương Ngài: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Ngài Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không đòi cho được ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Là người con Chúa, chúng ta cũng phải đi theo con đường của Chúa Giêsu và hành động như Ngài, dám cùng Ngài bước vào con đường Thập giá là con đường yêu thương từ bỏ.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: càng làm lớn càng phải cúi mình phục vụ. Một sự phục vụ không so đo tính toán, một tinh thần phục vụ khiêm cung để có thể làm như Thầy cúi xuống rửa chân cho anh em. Ước mong mỗi người chúng ta biết khiêm tốn để phục vụ tha nhân, phục vụ Cộng đoàn một cách vô vị lợi, phục vụ để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Amen.

                                                   Giuse Nguyễn Văn Từ, MF