Tin Giáo Hội

Phải Luôn Luôn Tha Thứ Cho Nhau

Phải Luôn Luôn Tha Thứ Cho Nhau

Với lòng thương xót vô bờ Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta mọi tội lỗi vừa khi chúng ta chỉ tỏ lộ một dấu chỉ sám hối dù nhỏ bé đi nữa.