Tin Tỉnh Dòng

Khối Tiền Tập Thánh Vinh Sơn Liêm: Tĩnh Tâm Tháng 09 – 2018

Khối Tiền Tập Thánh Vinh Sơn Liêm: Tĩnh Tâm Tháng 09 – 2018

Sáng ngày 30/09/2018, toàn thể anh em Khối Tiền Tập Thánh Vinh Sơn Liêm, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, đã cùng nhau quy tụ về Nhà chính của Tỉnh Dòng để tham dự kì tĩnh tâm hàng tháng với chủ đề: “Ai Muốn Theo Ta?” (x, Mc 8,34 – 38).