Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam Chúc Tết Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám Mục Giáo Phận Thái Bình

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2016 phái đoàn Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam đã đến Tòa giám mục Giáo phận Thái Bình chúc tết Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ. Đại diện cho Tỉnh dòng có Cha Giám tỉnh Micae Hoàng Đô Đốc, MF; Cha Quản lý Đaminh Vũ Xuân Sơn, MF; quý cha trong Tỉnh dòng và quý cha, quý thầy đang phục vụ các giáo xứ tại Gp. Thái Bình. 

 

Một số hình ảnh tại Tòa Giám mục Thái Bình: