Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam Có Ban Điều Hành Mới

Trong cuộc họp khoáng đại Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam vào ngày 06-03-2018 (kéo dài từ sáng đền chiều), trước sự hiện diện đông đủ của toàn thể linh mục và phó tế trong Tỉnh dòng Việt Nam và dưới sự chủ tọa của cha Jesus Dajac, MF, Bề Trên Tổng quyền Dòng Thừa Sai Đức Tin, cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF đã được Bề trên Tổng quyền bổ nhiệm làm Giám tỉnh Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam. 

Ngay sau cuộc họp, vào lúc 18h30, Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức Tuyên xưng Đức tin đã được cử hành trong niềm hân hoan vui mừng của các thành viên trong Tỉnh dòng.

Sau đây là vài thông tin về vị tân Giám tỉnh:

CHA TÂN GIÁM TỈNH TỈNH DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM

 

Tu sĩ linh mục Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF sinh ngày 24/07/1970, tại Khánh Hòa.

Khấn trọn ngày 12-08-2007.

Thụ phong linh mục: 02-07-2008.

Các chức vụ cha từng trải qua: Phụ trách khối Tiền tập, Giám đốc Học Viện, thành viên Ban huấn luyện, hiện là cha Giáo tập, và là Bề trên Cộng đoàn Tập viện Tân Hiệp.

  

Bên cạnh đó, cha Tổng quyền cũng công bố các tân Cố vấn của Tỉnh dòng Việt Nam bao gồm 4 thành viên:

 

1. TU SĨ LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN HÙNG HẢI, MF

  

2. TU SĨ LINH MỤC ĐAMINH NGUYỄN CÔNG KHƯƠNG, MF

 

3. TU SĨ LINH MỤC GIUSE NGÔ ĐỨC TÀI, MF

 

4. TU SĨ LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN THÀNH, MF

 

Ban Truyền Thông