[Trailer] Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế Dòng Thừa Sai Đức Tin (Thứ Tư, 17/07/2019)