Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật Tuần XXVIII TN Năm A

Chúa Nhật Tuần XXVIII TN Năm A

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử.

Lớp Thánh Phêrô Lê Tùy Mừng Lễ Bổn Mạng

Lớp Thánh Phêrô Lê Tùy Mừng Lễ Bổn Mạng

Hòa chung niềm vui của Giáo hội Việt Nam trong ngày mừng kính lễ Thánh Phêrô Lê Tùy, Linh mục, Tử Đạo, vào lúc 5h00 ngày 11/10/2017, tại nhà nguyện Tỉnh dòng, cha Giuse Nguyễn Minh Phúc, MF – Thư ký Tỉnh dòng, đã long trọng cử hành thánh lễ mừng Bổn mạng quý cha và quý thầy thuộc lớp Phêrô Lê Tùy.

Video