Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật 10/12/2017 Tuần II Mùa Vọng - Năm B

Chúa Nhật 10/12/2017 Tuần II Mùa Vọng - Năm B

Người rao giảng rằng: "Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần".

Khối Học viện Thừa Sai Đức Tin: Tĩnh Tâm Tháng 12 - 2017

Khối Học viện Thừa Sai Đức Tin: Tĩnh Tâm Tháng 12 - 2017

Ngài gợi hứng nhiều suy tư trong tâm tình mùa Vọng khi nhấn mạnh đến căn tính của người tu sĩ, đặc biệt là đối với những người tu sĩ Thừa Sai Đức Tin. “Chúng tôi phải làm gì đây?” (Lc 3, 10) – Hãy sống đúng như chúng ta là. Nói cách khác, hãy sống như một người tu sĩ đích thực.

Video