Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Ân Nhân Trong Gia Đình Thừa Sai Đức Tin

Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Ân Nhân Trong Gia Đình Thừa Sai Đức Tin

“Chúng ta tin vào sự sống lại. Chúng ta hi vọng vào sự sống đời sau và hạnh phúc vĩnh cửu, đó không phải là một sự hão huyền. Chúng ta tin và hi vọng vì chúng ta được liên kết với Đức Kitô nhờ Bí tích Rửa tội, qua đó, chúng ta được tham dự vào sự sống thiên quốc của Đức Kitô phục sinh”.

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Tử Đạo Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm - Bổn Mạng Khối Thỉnh Sinh

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Tử Đạo Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm - Bổn Mạng Khối Thỉnh Sinh

Cha Giuse Nguyễn Bảo Huân Chương, MF - phụ trách khối Thỉnh Sinh - đã chia: “Anh em cần biết ơn và trân quý những gì cộng đoàn đã tạo điều kiện giúp đỡ anh em mỗi ngày. Hơn nữa, các phụ huynh và các ân nhân, thân nhân đã luôn cầu nguyện và nâng đỡ anh em bằng nhiều cách khác nhau đồng thời cũng giúp đỡ anh em từ chi phí sinh hoạt, học tập hay bữa cơm mà các anh em hưởng dùng hằng ngày”.

Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Tại Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Tại Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Mỗi người cũng cần giữ những ký ức tốt đẹp về những người thân yêu, là ông bà tổ tiên, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, ân nhân của mình. Bên cạnh ký ức, mỗi người cũng được mở ra niềm hy vọng vào một Giê-su-sa-lem mới như đã được diễn tả trong sách Khải Huyền. Niềm hy vọng ấy là mong được gặp Thiên Chúa - Tình yêu và nguồn cội tạo dựng con người.

Video