Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Thánh Lễ Tạ Ơn 10 Năm Linh Mục Quý Cha Trong Tỉnh Dòng

Thánh Lễ Tạ Ơn 10 Năm Linh Mục Quý Cha Trong Tỉnh Dòng

Mười năm hồng ân linh mục là một chặng đường trong hành trình ơn gọi của đời dâng hiến. Với con người, đó là một hành trình đầy thăng trầm và thử thách; nhưng với Thiên Chúa, đó là chương trình yêu thương của Ngài

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI VÀ KHẤN LẠI MỘT NĂM TẠI TỈNH DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN PHILIPPIN

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI VÀ KHẤN LẠI MỘT NĂM TẠI TỈNH DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN PHILIPPIN

“Không Giám Mục, không đoàn rước, không gia đình, bạn bè, không khách mời, không tiệc mừng, ... nhưng điều đó sẽ trở nên dấu ấn, một kỉ niệm không quên, có một không hai trong cuộc đời quý thầy. Việc quý thầy sẽ tuyên khấn trong hoàn cảnh đặc biệt này, một cách nào đó giúp quý thầy cảm nghiệm một cách sâu xa hơn ơn gọi và sứ vụ của mình. Chúng ta được mời gọi bỏ mọi sự để bước theo chúa Kitô một cách triệt để.”

Video