Triết Học

Cà Phê Triết Học 07

Cà Phê Triết Học 07

Một lời nói, một lời cầu kinh và cũng là một sứ điệp về một hy vọng quá sức mong chờ. Khắc khoải và hy vọng là toàn bộ kiếp làm người.

 • Từ Vô Ngã Đến Tánh Không

  Từ Vô Ngã Đến Tánh Không

  Đặng Sơn Vô Trú là bút hiệu của Lm. Giuse Đặng Chí San, OP. Cha đã có nhiều năm nghiên cứu về Phật giáo và hiện đang là giáo sư giảng dạy môn Phật giáo tại Trung Tâm Học Vấn Đaminh.

 • Triết Lý Giáo Dục Của Plato

  Triết Lý Giáo Dục Của Plato

  Đối với Plato, triết học chính trị liên hệ mật thiết với triết học đạo đức. Trong tác phẩm Nền Cộng Hòa, nhà nước là “hình ảnh phóng đại của con người”.

 • Nét Đẹp Trong Lịch Sử Triết Học

  Nét Đẹp Trong Lịch Sử Triết Học

  Thánh Augustin đã có lần tự thú: “Thời gian là gì? Nếu không ai hỏi thì tôi biết rõ lắm; nhưng nếu ai bảo tôi giải thích, thì tôi không biết”.

 • Đạo Đức Học

  Đạo Đức Học

  Hạnh phúc con người không chỉ là thỏa mãn các nhu cầu bản năng nhưng còn hệ tại vào các giá trị cao hơn để có một cuộc sống nhân bản.

 • Giải Thích Học

  Giải Thích Học

  Truyền thống “giải thích học” có lịch sử bắt nguồn từ triết học Hy Lạp cổ đại.