Triết Tây

 • So Sánh Thần Lý Học của Thánh Âu-Tinh và Thánh I-Rê-Nê

  So Sánh Thần Lý Học của Thánh Âu-Tinh và Thánh I-Rê-Nê

  Người ta có thể thấy rằng khi đưa ra những giải thích về sự dữ đều để lại những vấn đề khó hiểu khác. Thay vì đi tìm giải thích cách tuyệt đối, liệu con người có nên tìm cách để xây dựng cuộc tốt...

 • Nhận Thức Cá Nhân Về Tương Quan Triết - Thần

  Nhận Thức Cá Nhân Về Tương Quan Triết - Thần

  Triết học cần được soi sáng để giải đáp những ngõ cụt trên con đường vươn tới chân lý của Thiên Chúa, bởi vì mặc khải của Thiên Chúa thường vượt xa trí hiểu của con người.

 • Đạo Đức Học Của Aristotle

  Đạo Đức Học Của Aristotle

  Aristotle nói rằng, người thực hiện nhân đức thì phải thực hiện như con người thực hiện. Có nghĩa những nhân đức ấy được tự bản chất là của con người. Nếu con người thực hiện sai thì tự bản chất...

 • Triết Học Là Yêu Mến Sự Khôn Ngoan

  Triết Học Là Yêu Mến Sự Khôn Ngoan

  Truy tìm sự khôn ngoan mà không yêu mến là đang lạc đường. Yêu mến sự khôn ngoan mà không truy tìm là yêu mến giả dối. Vì thế, yêu mến là điều kiện tiên quyết để giúp tìm kiếm được sự khôn ngoan...

 • Tri Thức Luận (Gnoseology)

  Tri Thức Luận (Gnoseology)

  Trong lịch sử tri thức học, người ta đặt cho môn học này nhiều tên gọi khác nhau: phê bình luận (criticism); tiêu chuẩn luận (criteriology), nhưng hai tên gọi này thường gợi lên màu sắc duy tâm do...

 • Tìm Hiểu Triết Học Aristote (1)

  Tìm Hiểu Triết Học Aristote (1)

  Aris­tote phân chia triết học một cách hệ thống bằng nhiều cách vì những duyên cớ khác nhau, chúng ta có thể xem sau đây là những cái nhìn của ông về triết học:

 • Triết Lý Giáo Dục Của Plato

  Triết Lý Giáo Dục Của Plato

  Đối với Plato, triết học chính trị liên hệ mật thiết với triết học đạo đức. Trong tác phẩm Nền Cộng Hòa, nhà nước là “hình ảnh phóng đại của con người”.

 • Nét Đẹp Trong Lịch Sử Triết Học

  Nét Đẹp Trong Lịch Sử Triết Học

  Thánh Augustin đã có lần tự thú: “Thời gian là gì? Nếu không ai hỏi thì tôi biết rõ lắm; nhưng nếu ai bảo tôi giải thích, thì tôi không biết”.

 • Đạo Đức Học

  Đạo Đức Học

  Hạnh phúc con người không chỉ là thỏa mãn các nhu cầu bản năng nhưng còn hệ tại vào các giá trị cao hơn để có một cuộc sống nhân bản.

 • Giải Thích Học

  Giải Thích Học

  Truyền thống “giải thích học” có lịch sử bắt nguồn từ triết học Hy Lạp cổ đại.