Triết Tây

Triết Học Là Yêu Mến Sự Khôn Ngoan

Triết Học Là Yêu Mến Sự Khôn Ngoan

Truy tìm sự khôn ngoan mà không yêu mến là đang lạc đường. Yêu mến sự khôn ngoan mà không truy tìm là yêu mến giả dối. Vì thế, yêu mến là điều kiện tiên quyết để giúp tìm kiếm được sự khôn ngoan đích thực.