Triết Tây

Kiến Giải Về Tình Yêu Và Lòng Thương Xót Kitô Giáo Dưới Góc Độ Ngã Vị

Kiến Giải Về Tình Yêu Và Lòng Thương Xót Kitô Giáo Dưới Góc Độ Ngã Vị

Cũng thế, người ta thường đào tạo người Kitô hữu hoặc đào tạo tu sĩ bằng cách xây dựng nhân cách, mà lại quên giúp người thụ huấn hiểu ra “khả năng” đón nhận một ngã vị đơn thuần. Dù có loay hoay đạo nghĩa thế nào, người Kitô hữu, đặc biệt là các đấng bậc, vẫn cứ xử sự như người anh cả trong dụ ngôn đứa con hoang đàng: “Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!” (Lc 15,30).