Tu Đức

Chết Như Chúa Giê-su - Đức Tin Và Nỗi Sợ

Chết Như Chúa Giê-su - Đức Tin Và Nỗi Sợ

Một người lính thường chết mà không sợ hãi, còn Chúa Giêsu chết trong sợ hãi. Tại sao Chúa Giêsu, mẫu mực của đức tin, lại chết trong sợ hãi, kêu lên trong đau đớn như thể mất đức tin?

 • Từ Bỏ Để Sống Mùa Chay

  Từ Bỏ Để Sống Mùa Chay

  Mùa Chay tới, nhiều người nghĩ phải cố gắng từ bỏ điều gì đó để bước theo Đức Kitô. Tuy nhiên, những điều này lại thường ít ảnh hưởng đến cuộc sống, chúng ta “khôn lỏi” lắm!

 • Lạc Trôi

  Lạc Trôi

  Ngay sau khi làm điều không được phép, hai con người đầu tiên đã không dám đối mặt với Thiên Chúa.

 • Ma Quỷ Tấn Công

  Ma Quỷ Tấn Công

  Mùa Chay lại về, Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta kiểm điểm cuộc đời mình và rà soát mọi ngõ ngách của linh hồn, và cố gắng chấn chỉnh để phần nào đền bù tội lỗi của chính mình.

 • Người Khiêm Tốn

  Người Khiêm Tốn

  Sự khiêm tốn là một cái gì đó rất ngược ngạo, vì người nào tự cho rằng mình khiêm tốn, dù có nói ra hay không, người đó đã trở nên kiêu căng rồi.