Tuần Thánh - Mùa Hồng Phúc Với Giáo Xứ Bà Lụa

Mùa Chay và Mùa Phục sinh năm nay, giáo xứ Bà Lụa với muôn hồng ân Chúa Phục sinh, đã có những tâm tình hết sức đặc biệt. Từ những chuẩn bị bên ngoài, đến những diễn biến đời sống đạo đức của những giáo dân trong giáo xứ, cùng với cảm nhận bình an sâu xa mà Chúa ban cho mỗi người, lòng ai cũng cảm thấy thương Chúa Giêsu vô cùng.

Chúa đã luôn yêu thương và đồng hành với một giáo xứ Bà Lụa bé nhỏ này. Từng ngày qua, khi thấy dòng người quỳ chờ trước tòa giải tội để xin ơn tha tội và ơn hoán cải, thấy những tâm hồn nao nức hiện diện trước giờ cử hành các nghi thức Tam Nhật Thánh, thấy những nỗ lực phục vụ dấn thân trong công tác chung của tất cả mọi người, đặc biệt là ban điều hành giáo xứ, thấy những con người thầm lặng nhặt từng cọng rác để cho khuôn viên nhà thờ được tươi mới, thấy những em nhỏ chuẩn bị những công tác phục vụ cho nghi thức phụng vụ, thấy những nét bình an hiện lên trên từng khuôn mặt của người giáo dân…thì quả thực, chỉ có một lòng Hiệp Thông của những người tin mới có sức mạnh và tinh thần mãnh liệt như thế.