Tuyển Sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI DÒNG TSĐT ĐỢT 1 - 2019 (27-30/04)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI DÒNG TSĐT ĐỢT 1 - 2019 (27-30/04)

Để đón nhận những ứng viên mới, có nguyện vọng trở thành tu sĩ, linh mục Dòng Thừa Sai Đức Tin, sống và làm chứng cho đức tin, Ban Mục Vụ Ơn Gọi của Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam tổ chức kỳ thi tuyển sinh đợt 1 năm 2019 từ ngày 27-30/04.