Tuyển Sinh

Bạn Đang Thắc Mắc, Nghi Ngờ Về Những Vấn Đề Của Cuộc Đời Mình?

Bạn Đang Thắc Mắc, Nghi Ngờ Về Những Vấn Đề Của Cuộc Đời Mình?

Thân mời bạn đến tìm hiểu và cùng với những người Thừa Sai Đức Tin ở lại với Đức Kitô, và cùng với những người Thừa Sai Đức Tin bước đi với Đức Kitô trên những nẻo đường của sứ vụ, những nẻo đường tuy nhiều gian khổ, nhưng đưa đến hạnh phúc đích thực.

  • Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2016

    Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2016

    Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam luôn hoan nghênh và mở rộng cửa chào đón các bạn nam trẻ dấn thân cho ơn gọi Thừa Sai Đức Tin trong đời sống tu trì.