UBTN: Thư Mời Tham Dự Hội Thảo Thánh Nhạc Toàn Quốc Lần Thứ 40

Trân trọng kính mời Quý Đức cha, Quý cha, Quý tu sĩ và Nhạc sĩ đến tham dự Hội thảo Thánh ca toàn quốc lần thứ 40 tại Trung tâm mục vụ TGP Sài Gòn.