Viết Thư Cho Mẹ Ngày Con Lãnh Tác Vụ Đọc Sách

Con gửi cho Mẹ những tâm tình này, nhân ngày con lãnh tác vụ Đọc Sách!

Một ngày thật đẹp vào đúng dịp lễ Đức Mẹ Mân Côi, con được lãnh nhận tác vụ Đọc sách. Đây là tác vụ nằm trong quá trình đào tạo chung của chủng sinh – tu sĩ trước khi tiến đến chức thánh. Chính vì vậy, con đã suy nghĩ rất nhiều về ơn gọi và con đã cầu nguyện nhiều trong những ngày con sắp được lãnh nhận tác vụ này. Dẫu rằng, con còn nhiều bất toàn nhưng qua ơn Chúa, con lại được lãnh nhận hồng ân này. Mẹ biết không, con đã có một buổi cầu nguyện riêng để nhìn lại chính bản thân và ơn gọi của con. Mẹ biết không, con đường ơn gọi của con còn rất dài, có nhiều chông gai phía trước, con lại sợ bị lạc lối hay chùng bước chân để đi tiếp trong ơn gọi. Con biết ở quê nhà Mẹ luôn cầu nguyện cho con có được nghị lực để con đứng vững trong ơn gọi, để con biết chọn lựa hạnh phúc thật cho đời mình, tiến bước mạnh mẽ hơn trong đời sống dâng hiến.

Những giây phút trong thánh lễ trao ban tác vụ, con luôn tạ ơn Chúa đã cho con hồng ân quá lớn này trước sự hiện diện của anh em trong cộng đoàn. Mẹ ơi, trong cuộc đời của Mẹ có biết bao khó nhọc, nỗi niềm mà Mẹ vẫn âm thầm, lặng lẽ dâng riêng cho Chúa trong đời thường. Mẹ ơi, trong những ngày sắp tới xin Mẹ cầu nguyện cho con biết sống tâm tình tạ ơn Chúa và biết đón nhận những nỗi niềm của người khác.

Trong ngày lãnh tác vụ, con cảm nhận được trách vụ mà Giáo hội trao cho con, để qua đó con biết ý thức hơn việc đọc và gẫm suy Lời Chúa trong đời sống ơn gọi của con. Xin Mẹ cầu nguyện cho con biết một lòng theo Chúa qua việc sống và thực hành Lời Chúa mỗi ngày trong đời sống của con. Mẹ ơi, con cảm nghiệm việc đi theo Chúa đối với con là điều gì đó huyền nhiệm, vì chính con cảm nhận rõ ràng nhất nơi chính bản thân con đầy giới hạn và bất toàn. Con rất cần Mẹ cầu nguyện, hướng dẫn con trong cuộc sống, con vẫn cần Mẹ dìu dắt đời sống của con. Có lẽ, những lúc con gặp khó khăn, thử thách trong ơn gọi là chính lúc con cậy nhờ ơn Chúa nhiều hơn.  

Xin cho đời con biết sống đẹp lòng Chúa và đúng với những lời cầu xin của Mẹ với Chúa. Những tâm tình của con trong đời sống ơn gọi là một hành trình từng bước cố gắng để con vươn lên mỗi ngày.

Con xin cám ơn Mẹ đã thương cầu nguyện cho con, con hứa sẽ cố gắng nhiều hơn trong ơn gọi. Xin Chúa thương ban muôn ơn lành cho Mẹ trong cuộc sống.

Con của Mẹ

P.hvt