Thánh lễ diễn ra vào lúc 08h00’ ngày 11/09/2020. Cha tân chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Từ chủ tế thánh lễ. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của cha Giuse Hoàng Thái Lân, Quản hạt Giáo hạt Bột Đà, cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, cùng 18 cha trong Giáo hạt và và một số cha trong Tỉnh dòng. Đến hiệp dâng Thánh lễ, bên cạnh Hội đồng mục vụ Giáo xứ còn có sự hiện diện đông đảo của quý Tu sĩ và cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Trung Hoà.

Trước thánh lễ, cha Quản hạt, Đại diện Giám mục Giáo phận Vinh  đã nêu lên ý nghĩa của Thánh lễ mà cộng đoàn sắp cử hành, đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa qua việc Đức cha Giáo phận đã bổ nhiệm hai Tu sĩ Linh mục thuộc Dòng Thừa Sai Đức Tin cùng cộng tác và chia sẻ trách vụ với ngài trong việc chăm lo mục vụ cho đoàn chiên tại Giáo xứ Trung Hoà thuộc Giáo hạt Bột Đà với chức vụ chánh xứ và phó xứ.

Tiếp nối những tâm tình của cha Quản hạt, cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam đã giới thiệu với cha Quản hạt, quý cha và cộng đoàn về cha tân chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Từ, MF.

Sau khi cha Giám tỉnh giới thiệu cha tân chánh xứ với cộng đoàn, được sự uỷ quyền của Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, cha Giuse Hoàng Thái Lân ,Quản hạt Bột Đà đã đọc và trao văn thư bổ nhiệm của Đức cha Giáo phận đến cha Giuse Nguyễn Văn Từ, MF, với trách vụ chánh xứ Giáo xứ Trung Hoà và cha Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Vạn, MF, với trách vụ phó xứ Giáo xứ Trung Hoà.

Để xứng đáng và trung thành với trách vụ chánh xứ sắp được nhận lãnh qua sự tuyển chọn và bổ nhiệm của Đức cha Giáo phận, trước đó, cha tân chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Từ, MF, đã cử hành nghi thức Tuyên xưng Đức Tin tại Toà Giám mục Vinh. Nghi thức Tuyên xưng Đức tin với việc đặt tay trên Kinh Thánh mà cha tân chánh xứ cử hành đã bày tỏ tâm tình và nói lên quyết tâm của ngài trong việc trung thành hướng dẫn và bảo vệ đoàn chiên được trao phó trong đức tin Tông truyền của Giáo hội.

Giáo xứ Trung Hoà thuộc Giáo phận Vinh gồm có 8 giáo họ, 1800 nhân danh. Hiện nay, Giáo xứ có 3 cha Dòng Thừa Sai Đức Tin đang hiện diện, trực thuộc Cộng đoàn Yên Định - Trung Hoà, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.

Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình

Số 08 – Ngăn Trở Tiêu Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Đặc ân thánh Phêrô-Giải Đáp Hôn Nhân
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Thủ tục xin kết hôn-Giải Đáp Hôn Nhân
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Ly Thân Theo Giáo Luật-Giải Đáp Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Đặc ân thánh Phaolô - Giải Đáp Hôn Nhân
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Chuẩn hôn nhân khác đạo có phải học
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Hôn nhân khác đạo có phải là Bí Tích
Giải Đáp Hôn Nhân ...

Hạt Giống Tâm Linh

Hạt Giống Tâm Linh 02
HẠT GIỐNG TÂM LINH 11
HẠT GIỐNG TÂM LINH 04
HẠT GIỐNG TÂM LINH 06
HẠT GIỐNG TÂM LINH 07
HẠT GIỐNG TÂM LINH 08
HẠT GIỐNG TÂM LINH 09
HẠT GIỐNG TÂM LINH 10
HẠT GIỐNG TÂM LINH 05
HẠT GIỐNG TÂM LINH 03
HẠT GIỐNG TÂM LINH 12

Đang Trực Tuyến

Đang Online

We have 119 guests and no members online

  • 311/14/9 đường 30/4, P.Phú Thọ,
    Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0274 3822 586
  • mfvietnam.org