NIỀM VUI PHỤC VỤ

Tin Mừng Luca hôm nay thuật lại chuyện Mẹ Maria vừa hay tin chị họ diễm phúc có thai được sáu tháng, Mẹ liền “vội vã lên đường”. Không phải Mẹ vội vã kiểu ồn ào, náo động; nhưng là nhẹ nhàng, âm thầm với tình yêu lớn lao, tình yêu đủ sức băng qua đồi núi hiểm trở. Mẹ nhẹ nhàng mang tình yêu, mang Chúa, mang tin vui và chung chia với gia đình Dacaria. Ở đây, chúng ta thấy có động từ “vội vã lên đường”, tại sao Mẹ lại phải vội vã?