"EFFATHA!" - HÃY MỞ RA!

Vào khoảng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện. Ở Việt Nam, rất nhiều bạn trẻ phải vật lộn với biết bao nhiêu là thách đố, và trong bối cảnh ấy, dường như bóng tối tử thần đang bao phủ tâm trí và tương lai các bạn. Nhiều bạn trẻ đã chán nản, buông xuôi. Ai sẽ làm cho các bạn trẻ trỗi dậy?