TÌNH YÊU NHẪN NẠI

Ngày hôm nay, chúng ta cũng nhận thấy Thiên Chúa vẫn luôn nhẫn nại và đón chờ chúng ta. Dù chúng ta có đang bị mê hoặc bởi bao học thuyết xa lạ thì Ngài vẫn kiên nhẫn hướng dẫn để chúng ta nhận ra rằng chỉ có Chúa mới là đường và là sự thật.