LÒNG GHEN TỴ VÀ LỜI MỜI GỌI TỪ BỎ

Kính thưa cộng đoàn! Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong một bài giảng đã nói: “Tôi mời gọi chính mình và cũng mời gọi anh chị em hãy nhận ra những gì là ghen ghét, những gì là đố kỵ trong tâm hồn mình, vì lòng ghen tỵ luôn dẫn tới đau khổ và chết chóc, không làm cho người ta vui mừng và hạnh phúc. Căn bệnh ghen tỵ luôn khiến chúng ta nghĩ rằng những điều tốt lành mà người khác sở hữu đang chống đối chúng ta. Và đây là một tội thật xấu, là khởi đầu của bao nhiêu tội ác.