GIA ĐÌNH

Chúng ta biết, gia đình là tế bào sống động và là nền tảng của xã hội. Nền tảng này tồn tại được là do tính cách bất khả phân ly của hôn nhân. Một khi gia đình đã sụp đổ chắc hẳn sẽ kéo theo nhiều hậu quả tai hại cho xã hội. Một gia đình tan vỡ, chắc hẳn sẽ gây đau khổ cho tất cả mọi thành viên trong gia đình.