ĐẾN VÀ THEO ĐỨC GIÊSU

Lời Chúa hôm nay, mời gọi chúng ta cùng xem lại cách thế mà chúng ta sử dụng của cải và ý hướng trong những tính toán chọn lựa mỗi ngày của chúng ta. Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta trở nên hoàn thiện mỗi ngày qua việc sử dụng của cải. Ngài mời gọi chúng ta hướng nhìn lên Chúa, hướng nhìn về kho tàng thiêng liêng ở trên trời, hướng nhìn về sự sống đời đời.