“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19)

Tu sĩ Giuse Trần Hữu Hạnh, MF

Kính thưa Quý ông bà và Anh chị em! Theo giáo huấn của Giáo Hội, Bí tích Thánh Tẩy: “là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thần linh và mọi Bí tích khác.

Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, được trở thành chi thể của Đức Kitô, được tháp nhập vào Hội Thánh và được tham dự vào sứ vụ của Hội Thánh”.

Ba Ngôi Thiên ChúaTin mừng hôm nay, thánh sử Mátthêu thuật lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Với ý nghĩa của việc làm phép rửa nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin được cùng Quý ông bà và Anh chị em nhìn lại hiệu quả hay ân sủng của Bí tích này trong tương quan với Ba Ngôi Thiên Chúa.

1. Bí tích Rửa Tội làm cho chúng ta trở thành Nghĩa Tử của Chúa Cha

Bí tích Rửa Tội làm cho chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ lại trong Tin mừng, Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô rằng, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra bởi nước và Thần Khí. (Ga 3,5). Chính Chúa Giêsu cũng mặc khải cho chúng ta biết về Chúa Cha. Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha. Và trong suốt hành trình dương thế của mình, Chúa Giêsu cũng dùng nhiều lời nói việc làm mà biểu lộ cho mọi người nhận biết Thiên Chúa. Trong hành trình suốt 3 năm rao giảng, Chúa Giêsu luôn dành ra thời gian để cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Chẳng hạn như việc tuyển chọn các Tông đồ thánh sử Luca thuật lại: “Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là Tông đồ” (Lc 6,12). Hay như trong Vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu cũng tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con”. Điều này, Thánh Phaolô còn trình bày rõ hơn, Ngài viết trong thư gửi tín hữu Galát: “Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai con của mình đến, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4-5). Và hôm nay, trong bài đọc thứ hai, thánh nhân viết cho tín hữu Rôma rằng: “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó, chúng ta được kêu lên: “Áp ba! Cha ơi!” (Rm 8,15). Hội Thánh là thân thể Chúa Kitô. Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được tháp nhập vào Hội Thánh, trở thành thân thể của Chúa Kitô, trở thành con cái Thiên Chúa. Và như thế, chúng ta cũng được thưa lên cùng Chúa tất cả những ước nguyện trong đời sống của chúng ta như tâm tình của người con thưa với cha mình.

2. Bí Tích Rửa Tội làm cho chúng ta trở thành chi thể của Đức Kitô

Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tháp nhập vào Hội Thánh Chúa. Được trở nên những chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, rằng: “Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? (1Cr 6,15). Hay, thánh nhân còn nhấn mạnh “Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (1Cr 12,12-13). Bên cạnh đó, thánh Tông đồ cũng nói thêm: “Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ” (1Cr 12,27-28). Như vậy, việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội liên kết mỗi người chúng ta trong thân mình của Chúa Kitô. Chúng ta được trở nên những chi thể, những bộ phận của nhau, giúp nhau và bổ túc cho nhau.

3. Bí Tích Rửa Tội làm cho chúng ta trở thành Đền thờ Chúa Thánh Thần

Trong Tin mừng, có đoạn thánh Luca thuật lại: “Ngay giờ ấy được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21). Hay ở một đoạn khác thánh Phaolô nói với các tín hữu Côrintô: “Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em” (1Cr 6,19-20). 

Quý ông bà và Anh chị em thân mến!

 Với việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng được mời gọi sống liên kết đời sống của chúng ta với Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong tương quan với Cha, chúng ta sống tình con thảo qua việc thân thưa lên với Cha tất cả những vui buồn của cuộc sống, sống tâm tình phó thác và xin vâng. Trong tương quan với Chúa Giêsu, chúng ta là những chi thể trong cùng một thân thể. Thế nên, chúng ta được mời gọi để ở lại trong Chúa và ở lại trong nhau. Và trong tương quan với Thánh Thần, chúng ta được mời gọi giữ cho mình có được một tâm hồn trong sạch để xứng đáng là Đền Thờ cho Chúa ngự, để Chúa tự do và hướng dẫn cuộc đời mỗi chúng ta. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối của tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Mẹ Maria là người đã sống mối tương quan mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa. Mẹ đã nói lời “xin vâng” trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ cưu mang Chúa Giêsu từ lúc Mẹ nói lời xin vâng và kiên trì theo Chúa lên đồi Gôngôtha. Và theo như lời Chúa hứa, “anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự đến trên anh em” (Cv 1,8), Mẹ đã cùng các Tông đồ, đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện (Cv 1,14), tha thiết cầu xin hồng ân của Chúa Thánh Thần, Đấng đã bao phủ Mẹ trong ngày truyền tin. Xin Mẹ Maria là Mẹ và cũng là Đấng Bảo Trợ, luôn gìn giữ và bảo vệ cho đức tin của chúng ta. Xin Chúa Ba Ngôi là Chúa của chúng ta luôn hiện diện và cư ngụ trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Amen.