ĐỨC GIÊSU TẤM BÁNH ĐƯỢC BẺ RA VÀ ĐƯỢC TRAO BAN

Tu sĩ Gioan B. Nguyễn Đình Huệ, MF

Kính thưa Quý Ông bà và anh chị em, Nhà thơ Tố Hữu đã viết:

"Nếu là con chim là chiếc lá - Chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả, Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình."

image001Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, đó là một lý tưởng sống cao đẹp, và lý tưởng ấy hôm nay chúng ta gặp thấy nơi thầy Giêsu, Chúa của chúng ta, khi chính Người trao cho chúng ta lương thực là Bánh ban sự sống. 

Thánh Mác-cô thuật lại: vào ngày lễ Sát Tế Chiên Vượt Qua của người Do Thái, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đang dùng bữa, thì Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: “anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy” (Mc 14,22). Bánh được bẻ ra thành từng miếng, là để sẻ chia cho những người ngồi đồng bàn. Như vậy, để trao cho chúng ta sự sống, Chúa Giêsu đã chấp nhận hai điều, thứ nhất là trở nên bánh và chịu bẻ ra, thứ hai bánh ấy được trao ban.

Trước hết, Chúa Giêsu đặt mình làm tấm bánh bẻ ra, nghĩa là một Tấm Bánh hoàn toàn chịu nghiền nát và tự hủy chính mình. Chắc ai trong Chúng ta cũng biết, để trở thành tấm bánh đem lại của ăn nuôi sống con người, tấm bánh ấy phải được làm từ bao hạt lúa miến, chịu nghiền nát và chịu biến tan. Chúa Giêsu đặt mình làm Tấm Bánh và chịu bẻ ra, nghĩa là một Tấm Bánh luôn sẵn sàng chia sẻ cho người khác. Dù biết rằng, bánh bẻ ra là đau đớn, nhưng vì yêu con người, Chúa Giêsu đã chấp nhận tất cả, Người sẵn sàng cầm lấy trong sự chúc tụng và không ngần ngại bẻ ra. Đỉnh cao của Tấm Bánh được bẻ ra đó là khi Người chịu chết trên thập giá, để cho con người được thông phần vào sự sống đời đời. Như vậy, để trở thành lương thực cho con người, bánh phải chấp nhận bị bẻ ra, bị nghiền nát. Chúa Giêsu đã trở nên Tấm Bánh và sẵn sàng chịu nghiền nát, chịu chết để cho nhân loại được sống viên mãn, sống đúng nhân vị và nhân phẩm là con của Thiên Chúa. 

Thứ đến, Chúa Giêsu là Tấm Bánh được trao ban, qua cuộc hiến mình của Người trên thập giá, Người đã trao ban cả thân xác và sự sống của Người cho chúng ta. Điều này cho thấy, Chúa Giêsu đến trái đất là để trao ban sự sống, sự sống mà con người đã đánh mất bởi tội lỗi.  Quả thật, bánh sẽ chẳng có ý nghĩa nếu chỉ đến để trưng bày, bánh chỉ có ý nghĩa khi được trao ban cho con người sử dụng để bảo tồn sự sống. Vì vậy, Chúa Giêsu là Tấm Bánh Trường Sinh được trao ban cho muôn người. Người trao Tấm Bánh cuộc đời của Người cho chúng ta; Người làm no thỏa mọi cơn đói khát cho những ai tin vào Người. Như Người đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Như vậy, để ban cho chúng ta sự sống, Chúa Giêsu đã hạ mình trở nên Tấm Bánh, một Tấm Bánh trao ban sự sống đời đời. 

Quý Ông bà và anh chị em thân mến, “nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Đức Giêsu đã “bẻ bánh đời mình” để trao cho chúng ta không phải chỉ trong cái chết trên thập giá, nhưng là trong suốt mọi nẻo đường cuộc sống của Người. Cả cuộc đời Người là tấm bánh bẻ ra để trao cho nhân loại. Chính Người đã chết đi để chúng ta được trổ sinh hoa trái. 

Mừng kính lễ Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay, ước gì mỗi chúng ta noi theo Chúa Giêsu, trở nên tấm bánh được bẻ ra và trao cho tha nhân. Bởi vì, là con chim là chiếc lá chim phải hót, chiếc là phải xanh, đó như là hệ quả tất yếu. Hay nói theo lời Chúa “anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b). Vì vậy, bất kỳ Kitô hữu nào đã lãnh nhận sự sống của Chúa đều được mời gọi trở nên bánh bẻ ra và trao ban cho người khác. Cách riêng, với người tu sĩ, người được thánh hiến để theo sát Đức Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, thì lời mời gọi này càng trở nên mãnh liệt hơn. Như thế, là con của Chúa, tất cả chúng ta được thúc bách sẵn sàng mở lòng và biết nhạy cảm với những nhu cầu và bận tâm của người khác, nhất là giữa cơn đại dịch Covid, đang cần lắm những “tấm bánh” được bẻ ra và được trao đi.