NGƯỜI CHẠNH LÒNG THƯƠNG!

(Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34)

Tu sĩ Phêrô Bùi Duy Quân, MF

Kính thưa Quý Ông bà và Anh chị em rất thân mến!

Con người luôn khắc khoải tìm kiếm sự bình an giữa bao khó nhọc, bao thất vọng, đau khổ trên đường đời. Và chính nơi Đức Giê-su Ki-tô mà con người tìm gặp được sự bình an đích thực, gặp được sự nâng đỡ.

Đức Giêsu hiểu điều mà con người hằng tìm kiếm và sẵn lòng thương xót họ. Điều này đã được thánh Mác-cô phác họa và diễn tả trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay. Chúng ta cùng nêu lên một vài gợi ý qua Kinh Thánh và nhất là các đoạn Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. 

Trong Cựu Ước, hình ảnh mục tử và đoàn chiên rất gần gũi với Dân Thiên Chúa vì “Chúa là Mục từ chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Tv 23,1). Thiên Chúa luôn yêu thương Dân Người dù họ bất trung, phản bội tình yêu của Ngài. Ngài vẫn yêu thương và đã sai nhiều sứ giả là các tiên tri và ngôn sứ đến với họ. Các ngài hướng dẫn và dạy dỗ để giúp họ ăn năn, trở về với Thiên Chúa. Và khi những mục tử (các bậc vua chúa, tư tế) không chu toàn nhiệm vụ chăn dắt của mình, làm cho đoàn chiên phải thất lạc và tan tác, thì Thiên Chúa đã lên án các mục tử. Chính Thiên Chúa là Đấng sẽ quy tụ đoàn chiên, sẽ đưa đoàn chiên về đồng cỏ, và đoàn chiên sẽ được sinh sôi nảy nở thật nhiều. Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo đoàn chiên, để dẫn dắt đoàn chiên. Đoàn chiên sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Đặc biệt, Thiên Chúa còn hứa: “Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà Đa-vít một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi … Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Ít-ra-en được sống yên hàn” (x. Gr 23,1-6).

Lời hứa của Thiên Chúa đã được ứng nghiệm nơi Đức Giê-su Ki-tô. Khi thi hành sứ mạng cứu độ, Đức Giê-su đã tỏ lộ: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành” (Ga 10,11). Trong Tin Mừng, thánh Mác-cô diễn tả cảnh tượng dân chúng đến với Đức Giê-su và các môn đệ rất đông, khiến các môn đệ “cũng chẳng có thời giờ ăn uống”. Đức Giê-su nhận thấy và chạnh lòng thương những kẻ lui tới với Ngài, vì “họ như bầy chiên không người chăn dắt” (x. Mc 6,31-34). Đức Giê-su biết tâm tư và khát vọng của họ nên Ngài đã thương xót và dạy dỗ họ nhiều điều như người Mục Tử chăn dắt đoàn chiên của mình. … (Thinh lặng 1 lúc) Nơi Đức Giê-su Ki-tô, con người tìm thấy Đấng “là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Nơi Đức Giê-su Ki-tô, con người được nuôi sống, tìm được sự bình an, vì “Tôi là cửa. Ai qua Tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” và “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (x. Ga 10,9-10). Nơi Đức Giê-su Ki-tô, con người được bảo vệ, được an toàn vì “không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay Tôi” (Ga 10,28). Đặc biệt, nơi Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta được cứu chuộc vì Ngài là “Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11).

Trong cuộc sống đầy bon chen đau khổ, chúng ta có thể tìm được nơi Đức Giê-su, Đấng là nguồn trợ lực nâng đỡ để tiến bước, để vui thỏa trên đường đời. Trong cuộc sống đầy những chọn lựa hấp dẫn của tiền tài, danh vọng, vui thú, chúng ta có thể tìm thấy nơi Đức Giê-su, Đấng là “Đường” sẽ hướng dẫn, dạy dỗ để có thể chọn lựa các giá trị phù hợp với Tin Mừng, với thánh ý Thiên Chúa. Cũng vậy, trong hành trình tiến bước với mọi người trên đường về Nước Trời, chúng ta có Đức Giê-su là “bình an của chúng ta”. Đức Giê-su đã liên kết chúng ta thành một, đã tác tạo chúng ta thành một người mới nơi chính bản thân Người. Đặc biệt, nhờ thập giá, Đức Giê-su đã làm cho chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất (x. Ep 2,14-16). Vì Đức Giê-su luôn muốn quy tụ chúng ta thành một khi nói: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10,16).

Trong hoàn cảnh đất nước của chúng ta đang phải đối diện với dịch bệnh Covid diễn biến ngày càng phức tạp và khó khăn, chúng ta cũng nhận thấy có biết bao người sẵn sàng chia sẻ về của cải vật chất vì tâm tình yêu thương “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Có biết bao nhân viên y tế và bác sĩ đã dấn thân vào vùng dịch bệnh để chăm lo sức khỏe, để cứu lấy sự sống cho những người đang mắc bệnh, đang gặp khủng hoảng về tinh thần. … (Thinh lặng 1 lúc) Có biết bao người vẫn đang cầu nguyện cho những người mắc bệnh được mau chóng hồi phục, cho quê hương, đất nước lại được ổn định và bình an. Vì khi nâng đỡ và cầu nguyện cho những người đang gặp khủng hoảng là chúng ta đang mang tình thương của Thiên Chúa đến cho mọi người, đang biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Tóm lại, Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay phác họa lòng thương xót của Đức Giê-su dành cho những người đang đến với Ngài, những người lầm than vất vưởng. Và khi nhận ra lòng thương xót của Đức Giê-su dành cho chúng ta, những Ki-tô hữu, những người sống đời thánh hiến, những mục tử của Chúa, chúng ta cũng làm chứng và diễn tả tình thương ấy cho thế giới hôm nay. Chúng ta hãy bước theo vị Mục Tử nhân lành - Giê-su vì Ngài hằng yêu thương, dẫn dắt và ban cho chúng ta sự sống đời đời.