Xin cho con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Để khi khó khăn thử thách xảy đến, con vẫn vững vàng. Như nhà xây trên đá.

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

 

LỜI CHÚA: 2 V 24,8-17; Mt 7,21-29

 

Bài đọc 1: 2 V 24,8-17

Vua Ba-by-lon đày vua Giơ-hô-gia-khin và tất cả những người có thế giá sang Ba-by-lon.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

8 Giơ-hô-gia-khin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì ba tháng ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Nơ-khút-ta, con gái ông En-na-than, bà là người Giê-ru-sa-lem. 9 Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như vua cha.

10 Khi ấy, các thuộc hạ của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tiến lên đánh Giê-ru-sa-lem, và thành bị vây hãm. 11 Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. 12 Giơ-hô-gia-khin, vua Giu-đa, cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Ba-by-lon. Vua đã bị bắt vào năm thứ tám triều vua Ba-by-lon.

13 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đưa mọi kho tàng của Nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà Sa-lô-môn, vua Ít-ra-en, đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa, như Đức Chúa đã phán. 14 Vua bắt toàn thể Giê-ru-sa-lem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đày, tất cả là mười ngàn người phải đi đày, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khoá, không sót lại một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ. 15 Vua đày vua Giơ-hô-gia-khin sang Ba-by-lon ; vua đày mẹ vua này, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ, từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lon. 16 Tất cả những người có thế giá, bảy ngàn người, thợ rèn và thợ làm khoá, một ngàn người, và tất cả các binh lính cũng bị vua đày sang Ba-by-lon.

17 Vua Ba-by-lon đặt ông Mát-tan-gia là chú của vua Giơ-hô-gia-khin làm vua thay thế ; vua Ba-by-lon đổi tên vua Mát-tan-gia là Xít-ki-gia-hu.

 

Tin Mừng: Mt 7,21-29

Nhà xây trên đá và nhà xây trên cát.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?’ 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : ‘Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !’

24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

 

SUY NIỆM:

XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ

Thật đáng ngạc nhiên. Và đáng sợ hãi. Những người đã từng “nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ”. Nhưng Chúa nói với họ: “Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác”. Chúa không biết họ. Vì họ không từ Chúa mà đến. Chúa không sai họ. Họ làm điều gian ác. Vì làm do lòng kiêu ngạo, phô trương. Vì bản thân. Không phải vì Chúa. Họ không tuân giữ Lời Chúa. Họ là những ngôi nhà xây trên cát. “Ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

Khi lên ngôi vua, Giơ-hô-gia-khin đã từ bỏ Lời Chúa. “Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa hệt như vua cha”. Vì thế mà triều đại nhà vua mau chóng tàn lụi. Na-bu-cô-đô-nô-xo tiến đánh Giê-ru-sa-lem. Phá huỷ đền thờ. Và các đồ thờ bằng vàng. “Vua đày Giơ-hô-gia-khin sang Ba-by-lon; vua đày mẹ vua này, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ, sang Ba-by-lon. Tất cả những người có thế giá, bảy ngàn người, thợ rèn và thợ làm khoá, một ngàn người, và tất cả các binh lính” (năm chẵn). Đó là xây nhà trên cát. Sụp đổ tan tành.

Áp-ra-ham xây nhà trên đá. Vì ông luôn tuân giữ Lời Chúa. Chúa hứa cho ông một dòng dõi đông đúc. Nhưng 80 tuổi vẫn chưa có con. Ông toan chọn người quản gia làm người thừa kế. Nhưng Chúa không đồng ý. Bà Xa-rai thấy mình không có con đề nghị ông đi lại với nàng hầu A-ga của bà. A-ga có thai. Khinh thường bà chủ. Nên bà hành hạ. Đến độ A-ga phải bỏ trốn. Nàng sinh con. Nhưng Chúa không đồng ý cho Ít-ma-en thừa kế. Phải chính là con ruột của Áp-ra-ham mới được. Áp-ra-ham vẫn tin tưởng vào Chúa. Và cuối cùng lời Chúa hứa được thực hiện. Bà Xa-ra đã sinh ra I-sa-ác. Đó mới thật là dòng dõi của Áp-ra-ham. Đó là Chúa thực hiện lời hứa. Nhờ Áp ra-ham kiên trì tin tưởng vào Lời Chúa Hứa. Ông thực hành Lời Chúa. Ông trở thành ngôi nhà xây trên đá tảng vững bền. Lời Chúa hứa với ông đã được thực hiện (năm lẻ).

Xin cho con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Để khi khó khăn thử thách xảy đến, con vẫn vững vàng. Như nhà xây trên đá.

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

 

 

 

Ý Cầu Nguyện Tháng 7

“CẦU NGUYỆN CHO VIỆC MỤC VỤ CÁC BỆNH NHÂN”

Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.

Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình

Số 09 – Ngăn Trở Tiêu Hôn - P2
  Giải Đáp Hôn ...
Số 08 – Ngăn Trở Tiêu Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Ly Thân Theo Giáo Luật-Giải Đáp Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...

Hạt Giống Đức Tin

HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 89
Giống như khi Chúa ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 88
Chúng ta thường ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 87
Thánh Giáo hoàng ...

Đang Online

We have 90 guests and no members online

  • 311/14/9 đường 30/4, P.Phú Thọ,
    Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0274 3822 586
  • mfvietnam.org