Hòa cùng với Giáo hội, Giáo họ Hòn Tre thuộc Giáo phận Long Xuyên bước vào Tuần Thánh với nhiều tâm tình, nhiều thánh đức và nhiều ơn phúc của Chúa.