Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn được diễn ra trang nghiêm tại ngôi thánh đường Giáo xứ Thủ Chính, trước sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên – Tuyên úy Liên đoàn TNTT Giuse Nguyễn Duy Khang, Cha Giuse Trần Ngọc Phương, MF – Tuyên úy Xứ đoàn TNTT Têrêsa Hài Đồng Giêsu, quý thầy, quý trưởng trong Hiệp Đoàn Đaminh Xuyên cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ.